ADS

ADS

Breaking News

มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร จัดงานแสดงจิตรกรรมและประติมากรรม “ธารศิลป์ เทิดทูนด้วยรักนิรันดร์ ” ระหว่างวันที่ 9 – 25 กุมภาพันธ์ 2561นี้

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ พร้อมด้วย คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, ลลิสา จงบารมี, ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ และเซเลบริตี้ที่มาร่วมงานแสดงจิตรกรรมและประติมากรรม “ธารศิลป์ เทิดทูนด้วยรักนิรันดร์ ” โดยมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร
     เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเทิดทูนแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ คณะกรรมการมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร นำโดย ลลิสา จงบารมี และคณะศิลปินจิตรกร ประติมากร ร่วมกับ สยามพารากอน จัดงานแสดงจิตรกรรมและประติมากรรม "ธารศิลป์ เทิดทูนด้วยรักนิรันดร์" ผลงานโดยศิลปินชื่อดัง อาทิ อ.แนบ โสถติพันธุ์, อ.ศุภกิจ อุตตรนคร, อ.อุดมลักษณ์ ทรงสุวรรณ, รวมไปถึงผลงานประติมากร ทีมงานสร้างพระเมรุมาศ โดยมี ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ ธารศิลป์รักษ์จิตรกร, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานที่ปรึกษากรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกร, ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ให้เกียรติ มาร่วมงาน ณ บริเวณ คริสตัล คอร์ท ชั้น เอ็ม ศูนย์การค้า สยามพารากอน
     ลลิสา จงบารมี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร และประธานจัดงานฯ กล่าวว่า การจัดงานแสดงจิตรกรรมและประติมากรรม "ธารศิลป์ เทิดทูนด้วยรักนิรันดร์" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเทิดทูนแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมทั้งเพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนเป็นค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด แก่จิตรกรและประติมากร ในมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร และจัดหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่โครงการในพระราชดำริ เช่น มูลนิธิราชประชา สมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิโครงการหลวง เป็นต้น

     "ตั้งใจให้งานศิลปะในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยง และถือเป็นอีกมิติใหม่ด้วยการเชิญ 16 เซเลบริตี้ชั้นนำ ของไทย อาทิ หม่อมไฉไล ยุคล, ศิริลักษณ์ ไม้ไทย, อัมพาพรรณ คงสมพงษ์, แคโรลาย ฟลาวเดอร์, รุ่งทิวา ศรีวรกุล, ยาจิตร ยุวบูรณ์, ศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิวิงวศ์, นันทชา สินพัฒนสกุล, แฟรนซ่า จักรพันธุ์, สุริยน ศรีอรทัยกุล, จิตรามณฑ์ เตชะไพบูลย์, วี มาร์, วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ, สริยา สิวายุ, อนุชา สีหนาทกถากุล และ พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ มาร่วมกันลงสีบนโลโก้ของมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร เพื่อสร้างเป็นผลงานจิ๊กซอว์ ที่สื่อถึงความรัก ความสามัคคีของคนรักในงานศิลปะ"
     สำหรับผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีทั้งงาน จิตรกรรม ที่แสดงถึงการเทิดทูน ความรัก ความผูกพัน ต่อครอบครัว เช่น ภาพพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพดอกไม้ สรรพสัตว์ โดยศิลปินชื่อดัง อาทิ อ.แนบ โสถติพันธุ์, อ.ศุภกิจ อุตตรนคร, อ.อุดมลักษณ์ ทรงสุวรรณ, อ.กมลรัตน์ เพ็ชรชู, อ.อภิชัย การิกาญจน์, อ.เชาว์ ชุมลาภ, อ.สุขี สมเงิน ส่วนงานประติมากรรม เป็นฝีมือประติมากรจาก ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทีมงานสร้างพระเมรุมาศ และศิลปินระดับ แนวหน้าของไทย นำโดย อ.สุดสาคร ชายเสม, อ.วัชระ ประยูรคำ, อ.พิทักษ์ เฉลิมเล่า, อ.อัษฏายุธ อยู่เย็น, อ.อภิชัย ภิรมย์ภักดี, อ.วีรพงษ์ อินทรพานิช, อ.ชำนาญ แก้วจันทร์ส่อง, รศ.อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแด่คนที่รัก วาดภาพแสดงถึง ความรักและความห่วงใย โดย อ.ศุภกิจ อุตตรนคร, อ.วัชระ ประยูรคำ, อ.สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล, อ.พชร ฤกษ์วรัญญู เป็นต้น ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00- 18.00 น.

     ด้าน อ.วัชระ ประยูรคำ ประติมากร ผู้สร้างผลงานประติมากรรมเหมือนจริง เผยถึงคอนเซ็ปต์ศิลปะ บนโลโก้มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร ว่า "ศิลปะ คือ การสื่อสารผ่าน สีสัน อิสรภาพ เกิดเป็นรูปทรงที่ทรงพลัง และคุณค่าให้กับผู้รับและผู้ให้ ซึ่งเราทุกคนมีความรัก ในศิลปะเหมือนกัน ต่างคนต่างหน้าที่และอาชีพ แต่มีสิ่ง ที่ผูกพันกันทำให้เราประสานความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร ในน้ำใจให้กันในยามทุกข์ยาก กลายเป็นทานน้ำใจ จึงเกิด มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร ที่เป็นจุดศูนย์รวมที่ทำให้คนดังในสังคม มาร่วมแสดงออกถึงความเป็นประเทศไทยในเชิงศิลปะที่มีความรักอันยิ่งใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ธรรมชาติ ภูเขา สวยสดงดงาม เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างพลังให้ทั่วโลกได้เห็นความภูมิใจในเอกลักษณ์ของศิลปะไทย"
     ทั้งนี้ งานแสดงจิตรกรรมและประติมากรรม "ธารศิลป์ เทิดทูนด้วยรักนิรันดร์" จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 10.00-22.00 น. ณ บริเวณ คริสตัล คอร์ท ชั้น เอ็ม ศูนย์การค้าสยาม พารากอน