ADS


Breaking News

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนเดิน -วิ่งการกุศล

     มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญชวนคนรักสุขภาพ นักวิ่ง และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “AEON Mini Marathon #2 เพื่อระดมทุนสนับสนุน โครงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ซึ่งแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม.  ผู้ชนะจะได้รับถ้วยเกียรติยศ และผู้ร่วมวิ่งทื่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัล

     ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “AEON Mini Marathon #2” ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 04.00 น. – 07.30 ณ สวนสาธารณะพระราม 8 โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครท่านละ 500 บาท สำหรับระยะทาง 10.5 กม. และ 400 บาท สำหรับระยะทาง 5 กม. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://race.thai.run/events/AEON-2 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-689-7188