ADS

ADS

Breaking News

SGS เข้ามอบกระเช้าแก่อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

นายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ เข้ามอบกระเช้าผลไม้แก่ นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ณ อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
ในภาพจากซ้าย - ไปขวา

  1. นายศุภมิตร จตุพรฆ้องชัย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  2. นายสมชาย ฐานธรรม ผู้จัดการแผนก สินแร่ แหล่งแร่และสินค้าที่ขนส่งทางทะเล บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  3. นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  4. นายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ, เอสจีเอส ประเทศไทย, เมียนมาร์, กัมพูชา และลาว
  5. นางรินสุข บุญญานุศิริ ผู้จัดการทั่วไป แผนกน้ำมัน ก๊าซ และสารเคมี บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด