ADS


Breaking News

พลาดไม่ได้...!!! งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙

     งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ ๙ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ - SACICT ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

     สอบถามโทร ๑๒๘๙
#SACICT
#อัตลักษณ์แห่งสยาม๙
#ครูศิลป์ #ครูช่าง #ทายาทช่าง