ADS

ADS

Breaking News

โอวัลติน เปิดตัวงาน ‘เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้’ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561 พร้อมแจกโอวัลตินคูลฟรี 2.8 ล้านแก้วที่เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ส่งเสริมศักยภาพสมองและร่างกายของเด็กไทยสู่อัจฉริยภาพด้านต่างๆ


·จัดใหญ่ทุกปี 13 ม.ค. ฉลองวันเด็กกับโอวัลติน และเซเว่น อีเลฟเว่น ที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)
     โอวัลติน ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัวแคมเปญใหญ่ เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้ ในวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 13 .. 2561 ส่งเสริมการพัฒนาสมองและร่างกายของเด็กไทยให้สดใสแข็งแรง พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นอัจฉริยะกับ 5 อาชีพในฝันของเด็กๆ ได้แก่ คุณหมอ นักฟุตบอล คุณครู ศิลปิน และเชฟ ที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน) ตั้งแต่เวลา 9:00 . เป็นต้นไป มีทั้งเกมส์และของรางวัลต่างๆ มากมาย โดยมีคู่แม่ลูกคนดัง พอลล่า และน้องไลลา มาสร้างสีสันความสนุกสนานเพลิ ดเพลินกับเด็กๆ อีกทั้งจะแจกโอวัลตินคูล สำหรับเด็กๆ ฟรี จำนวนทั้งสิ้น 2.8 ล้านแก้วในตู้กดที่เซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ
     พิเศษกว่าทุกปี สำหรับกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ ชู 5 อาชีพในฝันของเด็กๆ ผ่านกิจกรรมสุดสนุกและสร้างสรรค์ให้เด็กๆ ได้มาเรียนรู้กันเต็มที่ผ่าน 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐาน Empower เติมพลังสมองด้วยโอวัลติน ฐาน Explore สำรวจอาชีพในฝันต่างๆ และฐาน Experience เรียนรู้เพื่อต่อยอดความฝันพร้ อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก
     และตลอดเดือนมกราคม 2561 ทุกแก้วโอวัลตินคูลที่ซื้อในเซเว่น อีเลฟเว่นจะมีมูลค่าเท่ากับ 1 บาทเพื่อนำไปสมทบเป็นผลิตภัณฑ์โอวัลตินมอบให้แก่ โครงการอาหารเช้าที่มีคุณภาพสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินงานมาต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2552