ADS

ADS

Breaking News

ดาว ประเทศไทย มอบเทคโนโลยีการกรองน้ำและรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนและผู้ประสบภัย

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา):
1. นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ เอสซีจี – ดาว กรุ๊ป
2. นายจิม แมคอิลเวนนี่ ประธาน บริษัท ดาว เคมิคอล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
3. นายแอนดรูว์ ลิเวอริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ บริษัท ดาว เคมิคอล  
4. พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาติไทย
5. คุณยรรยง จูอนุวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเทค จำกัด
6. คุณสัณหพัฒน์ เจริญธนรัชต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
7. คุณแทนมีต กุลาติ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดระดับภูมิภาค ดาว วอเทอร์ แอนด์ พรอเซส โซลูชั่น

     กรุงเทพฯ 5 มกราคม 2560 –นายแอนดรูว์ ลิเวอริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ บริษัท ดาว เคมิคอล (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยพันธิมิตรโครงการได้แก่ บริษัท ยูนิเทค และ บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) จำกัด ได้ร่วมส่งมอบเครื่องทำน้ำดื่มระบบอัลตราฟิลเทรชันและรีเวิร์ซออสโมซิส เทคโนโลยีน้ำดื่ม ดาว และรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่รวมมูลค่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ  6,514,000 บาท ให้กับ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย (ที่ 4 จากซ้าย)  เครื่องทำน้ำดื่มเทคโนโลยีการกรองน้ำของดาวได้ทำการติดตั้งให้แก่ 50 โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน และรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่จะนำไปใช้ในภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติ อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด

     สำหรับ โครงการ น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ยูนิเทค จำกัด และบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) นำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในประเทศไทย ผ่านเทคโนโลยีการกรองน้ำขั้นสูง เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เนื่องในโอกาสที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยครบรอบ 50 ปี
###
เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน  เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม

เกี่ยวกับ ดาว
      บริษัท ดาว เคมิคอล ผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาโซลูชั่นเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ชั้นนำ เพื่อความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในโลก ในฐานะที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรม ดาว มีเครื่องมือที่ทันสมัย เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เครือข่ายที่กว้างขวาง ความสามารถในการแข่งขันในหลากหลายแขนง เพื่อการตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ของโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุขั้นสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจพลาสติก ของ ดาว นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นให้กับผู้บริโภคในตลาดที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน และสินค้าอุปโภคบริโภค  ดาว เป็น บริษัทย่อยภายใต้การดำเนินกิจการในรูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Holding Company) ดาวดูปองท์ (NYSE: DWDP) ประกอบด้วยบริษัท ดาว เคมิคอล และ ดูปองท์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างบริษัทมหาชนที่เป็นผู้นำด้านเกษตรกรรม วัสดุศาสตร์และผลิตภัณท์พิเศษ ที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระต่อกัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.dow.com