ADS

ADS

Breaking News

ดาว เชิญชวนร่วมชมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ

     กรุงเทพฯ 5 มกราคม 2561กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้ที่มีใจรักในวิทยาศาสตร์มาเข้าร่วมชมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST AWARD โครงการห้องเรียนเคมีดาว รอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งกำลังใจให้เหล่าครูและนักวิทย์ตัวน้อย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ใน วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00. ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร
      การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST AWARD เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ห้องเรียนเคมีดาว ที่เปิดโอกาสครูและเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมาแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะมาแข่งขันกันในรอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

เกี่ยวกับโครงการห้องเรียนเคมีดาว

     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดตั้งโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ด้วยเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น เป็นการช่วยเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของครูและนักเรียน เทคนิคนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ มีการนำไปใช้กับโรงเรียนในต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม