ADS


Breaking News

เทยิน เปิดฐานปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

     บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด ประกาศก่อตั้ง เทยิน ฟรอนเทียร์ ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น แลบอราทอรี (Teijin Frontier Thailand Innovation Laboratory โดยจะเรียกว่า TFTIL) ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาอันทันสมัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในประเทศไทยTFTIL จะเปิดทำการขึ้นในฐานะฐานปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาเส้นใยโพลีเอสเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชน ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าว จะเปิดดำเนินการในเดือนมกราคม 2561 นี้

    เทยิน ฟรอนเทียร์ มุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในระดับโลก ที่มีระบบการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นใยซึ่งเป็นวัตถุดิบไปจนถึงเนื้อผ้า ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับสิ่งทอ และการตัดเย็บ รวมถึงการดำเนินการจำหน่ายในตลาดโลก และเพื่อที่จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ในราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นและการตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าของเรา เราจึงได้มีการจัดตั้งระบบซัพพลายที่แข็งแกร่ง ด้วยการ นำข้อตกลงทางการค้าเสรีในเอเชีย มาใช้ร่วมกับฐานการผลิตอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

     นอกจากนี้ เพื่อจะสร้างจุดเด่นของการทำธุรกิจที่เหนือกว่าในเอเชีย เราจึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง TFTIL นี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย โดยที่ TFTIL จะมุ่งเน้นในการพัฒนาสารโพลีเมอร์ ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบสำหรับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ อีกทั้งเราจะมีการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปหลังจากการผลิตโพลีเมอร์และเส้นใยอีกด้วย จากการก่อตั้ง TFTIL จะทำให้เราสามารถวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาวัตถุดิบ ไปสู่กระบวนการการผลิตและแปรรูปในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ได้อย่างต่อเนื่อง

      นอกจากนี้ จากการร่วมมือกันระหว่างฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กับสาขามัตสึยามะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเส้นใย รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทยินในประเทศจีน (เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน) และความร่วมมือกับสถาบันการวิจัยภายใต้รัฐบาลไทยของ สวทช. เราจึงคาดว่าจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ แต่มีคุณภาพและการฟังก์ชั่นการใช้งานที่สูงได้

     และจากการเปิด TFTIL เทยิน ฟรอนเทียร์จะทำการเน้นส่งเสริมการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรสำหรับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะกลายมาเป็นหัวใจหลักของการผลิตและเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการขยายขอบข่ายการพัฒนาวิจัยในประเทศไทย นอกจากนี้จากการวิจัยและพัฒนาที่ TFTIL จะทำให้เราสามารถสร้างความแข็งแกร่งเพื่อตอบสนองความต้องการในระดับโลกต่อไปได้