ADS


Breaking News

กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ ร่วม ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เปิดแผนเชิงรุก พร้อมเส้นทางการ บินใหม่ กรุงเทพฯ - เซบู

เชื่อมท่องเที่ยวอาเซียน 
หวังจับตลาดประชุมสัมมนาและนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่
เออีซี ส่งผลภาคท่องเที่ยวและการลงทุนอาเซียนคึกคัก ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ จับมือ ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เปิดแผนการตลาดเชิงรุกจับกลุ่มนักธุรกิจ งานประชุมสัมมนา และ นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ พร้อมบินตรง กรุงเทพฯ - เซบู (Bangkok – Cebu) เมืองธุรกิจและท่องเที่ยวใหญ่อันดับสองของฟิลิปปินส์ หวังเชื่อมเส้นทางการการบินและท่องเที่ยวรอบอาเซียนครบวงจรมากขึ้น

นายเออร์วิน เอฟ บาลาเน่ หัวหน้าแผนกพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ เผยถึงการพัฒนาและการเติบโตของการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ว่า ฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยากร ธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเกาะใหญ่น้อยจำนวนมากถึง 7,641 เกาะ ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ของฟิลิปปินส์จะเป็น เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป และ อเมริกา สำหรับนักท่องเที่ยวจากอาเซียนแ ละประเทศไทยยังถือว่าไม่มากนัก

แต่จากความสำเร็จของการร่วมมือกันในกลุ่ม เออีซี (AEC) ได้ส่งสัญญาณเชิงบวกทั้งในด้านของการลงทุน การดำเนินธุรกิจ และ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น  ด้วยเหตุนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์จึงได้ร่วมกับ ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ให้เชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านอาเซียน โดยล่าสุดมีการเปิดเส้นทางการบิ นใหม่ กรุงเทพฯ-เซบู ซึ่งเซบูนับเป็นเมืองท่องเที่ยว และเมืองธุรกิจสำคัญที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ทำให้คาดว่าเซบูจะเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นด้วย

ด้านนางสาวไอลีน เอ็ม ซานโตส ผู้จัดการเขตพื้นที่ประจำประเทศ ไทย ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ กล่าวถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ ว่า ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินพาณิชย์แห่งแรกของ เอเชีย ปัจจุบันมีเที่ยวเส้นทางการบินภ ายในประเทศมากกว่า 30 เส้นทาง และ ระหว่างประเทศมากกว่า 40 เส้นทาง มีการเติบโตของรายได้ปีละประมาณ 10-20% โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มป ระชุมสัมมนา กลุ่มนักท่องเที่ยว และ กลุ่มผู้โดยสารชาวฟิลิปปินส์ 

สำหรับการเปิดเส้นทางการบินใหม่ กรุงเทพ-เซบู นั้น เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาเส้นทางการบินให้เชื่อมต่อกับเมืองสำคัญของฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น โดยเซบูเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมะนิลา และ จะเป็นประตูบานใหม่ของการท่องเที่ยวที่จะทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักกับฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น โดยเส้นทางการบินใหม่ กรุงเทพฯ-เซบู นั้น ได้มีการเริ่มเที่ยวบินแรกแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ด้วยเครื่อง A321 199 ที่นั่ง  กำหนดบินอาทิตย์ละ 3 เที่ยว จากกรุงเทพฯ วันพุธ วันศุกร์ วันอาทิตย์ และ จากเซบู วันอังคาร วันพฤหัส วันเสาร์ โดยกลุ่มเป้าหมายของเส้นทางการบินนี้จะเป็นกลุ่มงานประชุมสัมมนาและกลุ่มนักท่องเที่ยว ด้านแผนการประชาสัมพันธ์เส้นทางการบินใหม่นั้น ได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงเชิญสื่อมวลชนและบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวชั้นนำร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในเซบู โดย ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ ได้ตั้งเป้าผู้มาใช้บริการเส้นทางใหม่เบื้องต้นอยู่ที่เดือนละ 1,200 คน