ADS

ADS

Breaking News

โรงแรมโนโวเทล สยาม ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

คุณ นัยนา วีระพันธ์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ นำทีมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยการสร้างระบบน้ำประปา และปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงเรียน บ้านหนองหิน จังหวัด นครปฐม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 100,000 บาท เมื่อเร็วๆนี้