ADS


Breaking News

เคเอฟซี เผยตัวจริง 10 ทีมสุดท้ายโครงการ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้คิดถูก คิดต่าง พร้อมลงมือทำเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2560 – เคเอฟซี ประเทศไทย เผย 10 โครงการเด็ดจากทีมตัวจริง ตัวแทนจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม 2017 ปี 2 ซึ่งเป็นโครงการประกวดแผนงานและแผนพัฒนาชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตรงความต้องการของชุมชนเป้าหมาย ด้วยการนำทรัพยากรต่างๆ ของเคเอฟซีไปประยุกต์และส่งเสริมแผนงานให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด โครงการฯ นี้ได้มีการประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปยังนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ ปวส.ทั่วประเทศ ในปีนี้มีแผนงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า 1,000 โครงงาน คณะกรรมการและทีมงานมีกระบวนการคัดเลือกและติดตามผลการพัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่า 5 เดือน ในวันนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานของ 10 ทีมสุดท้ายต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างวิชาชีพ รวมถึงผู้บริหารของเคเอฟซี ประเทศไทย จากนั้นจะเป็นการตัดสินและประกาศทีมผู้ชนะเลิศของประเทศไทย
โครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม’ 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด คิดให้ใช่...แล้วไปให้สุด โดยทางเคเอฟซีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพาะหลักการและกระบวนความคิดที่ถูกต้องแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เริ่มจากการ คิดให้ใช่ ด้วยการแนะแนวทางในการค้นหาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ภายใน และนำออกมาเป็นรูปธรรม พร้อมรู้จักนำทรัพยากรโดยรอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเข้าใจปัญหาหรือความท้าทายในสังคม และสามารถผนวกเป็นแนวทางบรรเทาปัญหาในชุมชนให้ทุเลาได้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ถัดมาเป็นการสนับสนุนให้ ไปให้สุด ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตามแผนงานที่วางไว้ โดยเคเอฟซีให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและทรัพยากรของร้านเคเอฟซีที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงงานและชุมชนอย่างแท้จริง 
     10 ทีมตัวจริงที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงงานนับพันทั่วประเทศ และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ ได้แก่

1. ทีม Marketingไฟท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอโครงการ เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลาบ้านบางไหน
2. ทีม ดีเด้อล่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เสนอโครงการ กุ๊กไก่สร้างอาชีพ คืนเด็กดีสู่สังคม
3. ทีม ABOVE มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เสนอโครงการ สร้างงาน เสริมรายได้ หญิงไร้บ้านธัญบุรี
4. ทีม The Eagle Eyes มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอโครงการ “From Zero to Hero
5. ทีม HOW ARE YOU TODAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสนอโครงการ ภาชนะใส่อาหารที่ใช้งานแล้ว กับการสร้างรังสู่อาชีพ
6. ทีม Chic Chic Hero มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอโครงการ “OT Chicken ไก่เส้นทำเงิน
7. ทีม Bone To Feed มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสนอโครงการ “Bone to feed แยกกระดูกไก่เพื่ออาหารใหม่ให้สุนัขจรจัด
8. ทีม Brainstorm มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอโครงการ ผู้พันสานฝันเด็กไทย สู่อาชีพที่มั่นคง
9. ทีม ไก่สุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอโครงการ สานสร้างสุข
10. ทีม ขาเจี๊ยบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เสนอโครงการ “KFC Experience for the Blind
นางสาวณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ส่วนบริหารแบรนด์และการสื่อสารการตลาด - เคเอฟซี ประเทศไทย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และหนึ่งในคณะกรรมการประจำโครงการ กล่าวว่า เคเอฟซี ริเริ่มโครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคมเพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง รวมถึงสามารถค้นหาและดึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้ ซึ่งศักยภาพเหล่านี้หากได้รับการแนะนำแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้อง จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ดีของประเทศไทยต่อไปได้ จึงเป็นที่มาและชื่อของโครงการฯ ที่พวกเขาสามารถเป็นฮีโร่ของสังคมได้  เคเอฟซี ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ไก่ทอดที่ทุกคนรู้จักและยอมรับในรสชาติ แต่เรามีความเชื่อมั่นในตัวบุคคลและมีความตั้งใจอันดีในการสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าผ่านคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมเต็มเปี่ยมหากได้ถูกแนะนำและพัฒนา โดยเราเปิดพื้นที่โคงการนี้ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ ค้นพบศักยภาพของตนเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง และใช้ทรัพยากรของเคเอฟซีให้เกิดประโยชน์และความสำเร็จยั่งยืนที่โครงงาน ไม่เพียงแค่การนำเสนอความคิด เรายังสนับสนุนให้ทุกทีมลงพื้นที่จริงและปฏิบัติจริงตามแผน ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง ตระหนักและแก้ปัญหาอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์การสื่อสาร หนึ่งในคณะกรรมการฯ กล่าวเสริมว่า การสนับสนุนขององค์กรเอกชนที่ให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญต่อชุมชน สังคม และประเทศ ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด สร้างสรรค์ พัฒนา ปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดผลที่เห็นได้จากกระบวนการตั้งแต่วางแผนจนสิ้นสุด นอกจากจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการต่อยอดเมื่อก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ต่อไป ยิ่งธุรกิจนั้นคำนึงถึงประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างที่ธุรกิจดำเนินงานอยู่ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างตอบโจทย์ และเข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริง อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทำให้เข้าใจความต้องการในสังคมยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
     คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทีมชนะเลิศจากเกณฑ์ ได้แก่ ความชัดเจนและความถูกต้องของ Insight จากกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาความเชื่อมโยงหรือดึงความร่วมมือจากชุมชนเคเอฟซีและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและต่อยอดได้ ความคืบหน้าในการนำโครงการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอโครงการ และ พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของทีมและการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 2 อันดับ จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร บัตรกำนัลเคเอฟซี รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับเคเอฟซี ประเทศไทย ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคมได้ที่ เว็บไซต์ www.kfcthailand.com Facebook.com/KFCCommunityHero


ชนะเลิศ
ทีม : Marketing ไฟท์  / มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ : เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน
สถานที่ : ลานกระชังปลากะพงขาว ชุมชนบ้านบางไหน หมู่ที่ 3 ต.ปากรอ อ.สิงนคร จ.สงขลา

เกี่ยวกับโครงการนี้

โครงการ “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน” เป็นการแปรรูปเศษอาหาร จากKFC ที่ลูกค้าทานเหลือทิ้ง เช่น เศษกระดูกไก่KFC เศษเนื้อไก่KFC กากแป้งKFC นำมาแปรรูปเป็นอาหารเสริม ใช้ในเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ให้กับชาวบ้านชุมชน บ้านบางไหน หมู่ที่3 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงปลากะพงขาวมีต้นทุนสูง ในการซื้ออาหารแต่ละครั้ง และเป็นการบริหารจัดการเศษอาหารจากKFC ที่ลูกค้าทานเหลือแล้วทิ้งมาทำให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งอาหารปลาที่ได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาด แต่ราคาถูกกว่า ขั้นตอนวิธีการทำไม่ยุ่งยาก และยังเป็นการช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถติดตามเรื่องราวดีๆ และเกร็ดความรู้ของโครงการได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเฟจ “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน”รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวสุกัยย๊ะ  หมัดอะดั้ม
2. นางสาวสุไมญา  หีมอะด้ำ
3. นางสาวศศิธร  จับปรั่ง

รองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม Chic Chic Hero / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการ : O.T. Chicken ไก่เส้นทำเงิน
สถานที่ :

ชุมชนล็อค 4-5-6 แขวงตลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ KFC สาขาโลตัสพระราม 4 บิ๊กซี พระราม4 และ Midtown Asoke


เกี่ยวกับโครงการนี้

ชุมชนคลองเตยคือพื้นที่สีแดงในสายตาของคนภายนอก แต่ในความเป็นจริงแล้วชุมชนคลองเตยไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครๆกล่าวไว้ เพียงแต่ประสบปัญหาความยากจน และก่อให้เกิดเป็นปัญหาอื่นๆตามมา ในปัจจุบันชุมชนคลองเตยได้พัฒนาเป็นชุมชนที่น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม ปัญหาต่างๆในชุมชน จึงเริ่มลดน้อยลง แต่รายได้ของคนในชุมชนยังคงไม่เพียงต่อการดำเนินชีวิต พวกเรา Chic Chic Hero จึงมองเห็นโอกาสในการช่วยเหลือชุมชน โดยจัดทำโครงการ O.T. Chicken ไก่เส้นทำเงิน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหา โดยการนำไก่ทอดของ KFC มาแปรรูปเป็นไก่เส้น (ไก่ฝอย) ซึ่งไก่ทอดที่พวกเรานำมาใช้นั้น จะต้องเป็นไก่ที่ถูกทอดไว้ 90.01 นาทีขึ้นไป จึงจะสามารถออกมาทำประโยชน์ ประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนรายชื่อสมาชิก
1. นางสาวศุภิสรา รวมธรรม
2. นางสาวชลิตา จ้างประเสริฐ
3. นายอัษฎายุธ ภูจอม
4. นายปัฐวี อินทร์สงค์

รองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม Bone to feed / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการ : แยกกระดูกไก่เพื่ออาหารใหม่ให้สุนัขจรจัด

สถานที่ : สถานรับเลี้ยงบ้านรักสุนัข ม.วลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช KFC สาขาโลตัสท่าศาลา โลตัสสิชล และทุกสาขาในอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 6 สาขา

 

เกี่ยวกับโครงการนี้

สถานรับเลี้ยงสุนัขจรจัด “บ้านรักสุนัข” รวมสุนัขจรจัดจากหลายที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงมาไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชน ปัจจุบันมีจำนวนสุนัขทั้งหมดประมาณ 170 ตัว และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสุนัขค่อนข้างสูง ทางทีมของเราจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของ บ้านรักสุนัข โดยจะนำกระดูกไก่ที่ลูกค้ากินเหลือจากเคเอฟซีมาแปรรูปเป็นอาหารเม็ดและแร่ธาตุก้อนเสริมแคลเซียมสำหรับสุนัข แทนการนำไปทิ้งหรือนำไปให้สุนัขกินโดยตรงเพราะการให้สุนัขกินกระดูกอาจเป็นอันตรายต่อลำไส้ของสุนัขได้รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวจิตรานุช รอดมณี
2. นางสาวอาทิวราย์ ตระกูลชินรัตน์
3. นางสาวหทัยทิพย์ ไชยสมบัติ
4. นางสาวชลิตา ตันศรานนท์