ADS

ADS

Breaking News

JMART ปลื้มเข้าคำนวณดัชนี SET100 ตอกย้ำพื้นฐานบริษัทมีความแข็งแกร่ง

     บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทย่อยที่หลากหลาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Synergy II” ล่าสุด JMART ถูกนำเข้าคำนวณดัชนี SET100 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2561 (1 มกราคม-30 มิถุนายน 2561) สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของ JMART  ที่มีความแข็งแกร่ง เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่อง และการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ตัดสินใจเข้าลงทุน งานนี้ ต้องปรบมือรัวๆ แสดงความยินดีให้กับบิ๊กบอส “อดิศักดิ์  สุขุมวิทยา” ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง  โดยหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในดัชนี SET100 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 12 ล้านล้านบาท คิดเป็น 74% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560