ADS

ADS

Breaking News

FN ร่วมให้ข้อมูลงาน Opp Day ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 จ่อเปิด สาขาที่ 10 “ฉะเชิงเทรา” เดือนธันวาคม 2560

     ร่วมให้ข้อมูลนายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท หรือ FN  เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560  ให้แก่นักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน หรือ Opportunity Day โดยบริษัทฯเตรียมที่จะเปิดสาขาใหม่เป็นแห่งที่ 10 ในจังหวัดฉะเชิงเทราในเดือนธันวาคมนี้ การขยายสาขาดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น โดยภายในงานมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย