ADS


Breaking News

ทีคิวเอ็มจับมือดีแทค ร่วมเป็นพันธมิตรเพิ่มฐานลูกค้า พร้อมมอบของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ยกขบวนแพ็กเกจพิเศษให้ลูกค้าแบบจัดเต็ม

     12 ธันวาค 2560 - ดีแทค และ ทีคิวเอ็ ร่วเป็นพันธิตรครั้งแรกในแคเปญอบของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งควาสุข “The Gift of Happiness” อบสิทธิประโยชน์พิเศษให้ลูกค้าแบบจัดเต็สำหรับลูกค้าของดีแทคและทีคิวเอ็ผ่านช่องทางการขายของทีคิวเอ็ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัลากยิ่งขึ้น
     นางสาวปริศนา รัตนสุวรรณศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดธุรกิจโพสต์เพด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอูนิเคชั่น จำกัด (หาชนหรือ ดีแทค กล่าวว่า การผนึกกำลังกันเป็นพันธตรระหว่างดีแทคและ ทีคิวเอ็ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในการร่วกันพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ดีแทค เชื่อว่าควาร่วือกับพันธตรในธุรกิจต่างๆที่จะช่วยนำเอานวัตกรร สินค้าและบริการที่ สาารถตอบสนองควาต้องการของลูกค้าได้ากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดีแทคต้องการสร้างประสบการณ์บริการดิจิทัลให้กับลูกค้า ควาร่วือกับทีคิวเอ็ในครั้งนี้ จะอบสิทธิประโยชน์ที่เป็นการกระตุ้นการขยายฐานลูกค้าให่ของดีแทคเพิ่ขึ้น โดยุ่งเน้นในส่วนของสิทธิพิเศษทีีควาเชื่อโยงกันกับงานประกันภัย เพื่อตอบสนองควาต้องการของลูกค้า รวทั้งยังเป็นการอบสิทธิพิเศษ ตอบแทนกลุ่ลูกค้าเดิที่ให้ควาไว้วางใจใช้บริการกับดีแทคด้วยดีเส
     ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเปลี่ยนไป อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารเข้าีบทบาทในชีวิตประจำวันากขึ้น แคเปญอบของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งควาสุข จึงเป็นการขยายควาร่วือระหว่างโบรคเกอร์ประกันภัยไปสู่ลูกค้ากลุ่สื่อสาร ซึ่งที่ผ่านาดีแทคเป็นองค์กรหนึ่งที่เห็นควาสำคัญของการส่งอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าและีการดำเนินงานาอย่างต่อเนื่อง โดยภายใต้ควาร่วือดังกล่าวทีคิวเอ็และดีแทคได้ีการศึกษาควาเป็นไปได้ในทางธุรกิจทีแต่ละฝ่ายจะสาารถทำได้ในแง่ของการประกันภัยและบริการจากเครือข่ายดีแทค ซึ่งีหลายส่วนงานของทั้งสององค์กรที่สาารถเป็นพันธตรกันแล้วส่งอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ โดยในส่วนของทีคิวเอ็จะเป็นเรื่องของการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นไฮไลท์ของช่วงเทศกาลส่งควาสุขนี้ อาทิ ประกันรถยนต์ ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนและร่วส่งควาสุขแบบคูณสองให้ลูกค้าของทั้งทีคิวเอ็และดีแทค
     สำหรับแคเปญอบของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งควาสุข ลูกค้าของดีแทคและทีคิวเอ็จะได้พบกับแพคเก็จพิเศษากาย ได้แก่ สำหรับสาชิก BLUE MEMBER จะได้แถ พ.ร.บ. รถเก๋งส่วนบุคคล 50 สิทธิ์ต่อเดือน ส่วนสาชิก GOLD MEMBER ื่อซื้อประกันรถเก๋งส่วนบุคคลกับทีคิวเอ็ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับแถ พ.ร.บ. ขณะที่สาชิก SILVER MEMBER ื่อซื้อประกันรถเก๋งส่วนบุคคลตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับโค๊ต ูลค่า 323 บาท สำหรับซื้อ พ.ร.บ.

     นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวเช่นนี้ เพื่อเป็นการอำนวยควาสะดวกในช่องทางออนไลน์ระหว่างการเดินทางของลูกค้า หากซื้อประกันเดินทางกับทีคิเอ็จะได้รับซิ GO!อินเตอร์ ูลค่า 399 บาท ไว้ใช้เดินทางท่องเที่ยวถึง 23 ประเทศทั่วโลก และอีกหนึ่งแพ็กเกจที่เป็นเสอนการส่งอบควาห่วงใยไปยังบุคลากรวัยทำงานให้ีควาอุ่นใจและั่นใจตลอดการทำงานเพื่อให้ผลงานีประสิทธิภาพสูงสุด เื่อเปิดเบอร์ซินิคงคลกับดีแทค จะได้รับควาคุ้ครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากทีคิวเอ็ูลค่า 100,000 บาท ฟรี ระยะเวลา เดือน

     ยังีสิทธิพิเศษทีากยิ่งขึ้นไปอีก สำหรับลูกค้า TQM รับสิทธิ์พิเศษเปิดเบอร์โทรศัพท์ของดีแทคให่ประเภทรายเดือน รวถึงเบอร์สวยและเบอร์งคลทีคัดสรราแล้ว โดยค่าแพ็กเกจรายเดือนลดสูงสุดถึง 50% ซึ่งเป็นข้อเสนอพิเศษสุดๆ ที่ดีแทคให้สำหรับลูกค้า TQM เท่านั้น นอกจากนี้ดีแทคยังแถเน็ตควาเร็วสูงสุด 3 GB ต่อเดือน นาน เดือน ฟรี อีกด้วย โดยสิทธิพิเศษในแคเปญอบของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งควาสุข จะเริ่ให้บริการลูกค้าตั้งแต่วันที่ 15 .. 60 – .. 61 สาารถติดตารายละเอียดได้ทาง dtac reward หรือ www.tqm.co.th และช่องทางการสื่อสารทาง LINE Facebook ของดีแทคและทีคิวเอ็


     “ดีแทคและทีคิวเอ็ยังคงร่วกันพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควาต้องการของลูกค้า และผู้ที่จะได้รับประโยชน์ากทีสุดก็คือลูกค้านั่นเอง” ดร.อัญชลิน กล่าวทิ้งท้าย