ADS

ADS

Breaking News

DACSEE สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับแอพฯ เรียกแท็กซี่

     กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 22 ธันวาคม 2560 : การเปิดตัวของ DACSEE (แดคซี) หรือ Decentralized Alternative Cabs Serving & Empowering Everyone ในวันนี้ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับธุรกิจบริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพลิเคชั่นทั่วโลก ด้วยการที่ DACSEE เป็นแอพลิเคชั่นแบบ Decentralised ต่างจากแอพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่ทั่วไป ทำให้ DACSEE มีความโปร่งใสและอำนวยให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถ หรือหน่วยงานภาครัฐต่างก็ได้รับประโยชน์

      “เพื่อสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล กรุงเทพฯ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการเปิดตัวแพลตฟอร์ม DACSEE ของเรา ที่เราเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคง และเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันทันสมัยนี้ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ เรายังได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย คือ บริษัท ดีเอ็มดี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการปรับใช้ และการบูรณาการ แอพลิเคชั่นให้เหมาะสมกับคนไทย” มร. อเล็กซานเดอร์ วอน คัลเดนเบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอพลิเคชั่น DACSEE กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกประเทศไทยเป็นที่แรกในการเปิดตัว DACSEE

      ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถใช้ DACSEE เพื่อเสริมสร้างธุรกิจของพวกเขาให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม ที่สำคัญ DACSEE ไม่ใช่บริษัท ดังนั้นจึงไม่มีการหักรายได้ส่วนหนึ่งของผู้ขับเข้าบริษัท ทำให้ผู้ขับรถได้รับรายได้ที่มากขึ้นจากการขับรถ ปัจจุบัน บางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพลิเคชั่นจะหักรายได้บางส่วนของผู้ขับสูงถึงร้อยละ 30 โดยยังไม่รวมค่าอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เหลือรายได้ไม่มากนักให้กับผู้ขับ ด้วย DACSEE จะช่วยให้ผู้ขับรถสามารถสร้างเครือข่ายรถแท็กซี่ของตนเอง และได้รับค่าคอมมิชชั่นในอัตรา 3 ขั้นบันไดรวมถึงโบนัสในรูปแบบเงินสกุลดิจิทัล DACSEE อีกทั้ง DACSEE ช่วยส่งเสริมให้ผู้ขับรถชักชวนผู้ขับท่านอื่นให้เข้าร่วมในธุรกิจ เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทั่วถึงภายในกลุ่มธุรกิจแทนการแข่งขันกันเอง

      ผู้ขับรถไม่ใช่ผู้เดียวที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ DACSEE เท่านั้น หากแต่ผู้โดยสารก็สามารถรับค่าตอบแทนเมื่อแนะนำผู้ขับรถ หรือผู้โดยสารท่านอื่นให้ใช้ DACSEE โดยค่าตอบแทนที่ได้รับจะเป็นในรูปแบบเงินสกุลดิจิทัล DACSEE ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลท้องถิ่นต่างๆ ตามต้องการผ่านร้านรับแลกเงินสกุลดิจิทัล

      นอกจากนี้ ด้วยการออกแบบแอพลิเคชั่น DACSEE ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทำให้มีเมนูการบริการอื่นที่ช่วยอำนวยความสะดวก ได้แก่ กระเป๋าเงินรัฐบาล (Government Wallet) สำหรับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตโนมัติ เมนูนี้ทำงานบนระบบบล็อกเชนที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการอนุมัติ และพิสูจน์ยืนยัน ตลอดจนการแสดงผลการจัดเก็บภาษี และด้วยเครื่องมือนี้ ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรายงานและรับภาษีที่ถูกจัดเก็บอย่างเปิดเผย เพื่อความโปร่งใสของทั้งผู้ขับรถ และหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากไม่ต้องผ่านคนกลาง

     หลังจากการเปิดตัวในประเทศไทย DACSEE จะเปิดบริการในประเทศอินเดีย มาเลเซีย และจีนตามลำดับภายในปี พ.ศ. 2561 ก่อนที่จะขยายออกไปสู่ทั่วโลกต่อไป

เกี่ยวกับ DACSEE
     DACSEE (แดคซี) คือ แพลตฟอร์มที่มีความโดดเด่น เนื่องจากไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบ Decentralised แล้วยังชี้ให้เห็นถึงโมเดลธุรกิจใหม่ที่สามารถเกิดขึ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ให้กับโลกอุตสาหกรรมในปัจจุบัน DACSEE ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ที่มีความคิดกว้างไกล และมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปันที่จะส่งผลในอนาคต พวกเขาจึงคิดและพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจการบริการเรียกรถแท็กซี่ เพื่ออำนวยให้ผู้ขับรถ ผู้โดยสาร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์มากที่สุด

     มร. อเล็กซานเดอร์ วอน คัลเดนเบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอพลิเคชั่น DACSEE ชาวแคนาดาที่เป็นที่รู้จักในฐานะนักการศึกษาผู้ใจบุญเป็นผู้นำทีมโครงการพัฒนา DACSEE ซึ่งปัจจุบัน เขาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน และจากประสบการณ์ที่เขาพบเห็นในประเทศจีนที่ผู้คนทำงานอยู่ในระบบที่ต้องผ่านคนกลางไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจประเภทใดก็ตาม จึงทำให้เป็นแรงผลักดันให้เขาอยากจะนำระบบดำเนินงานแบบกระจายออกโดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลาง หรือคนกลางสู่โลกอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

จุดเด่นของ DACSEE

เปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android

ระบบความปลอดภัย ด้วยการตรวจสอบผู้ขับขี่รถยนต์โดยการใช้เทคโนโลยีการสแกนใบหน้า

การใช้เทคโนโลยี โอเพนซอร์ซ (Open sauce) และบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การจัดเก็บภาษีเงินได้ที่โปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ DACSEE สามารถเปิดให้บริการในประเทศต่างๆ

ประโยชน์ของ DACSEE

     สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ DACSEE เปิดโอกาสให้


สร้างเครือข่ายรถแท็กซี่ของตนเอง ที่เกิดจากการแนะนำต่อให้ผู้ขับรถท่านอื่นใช้แอพฯ 

เมื่อแนะนำผู้ขับรถท่านอื่นให้ใช้แอพฯ DACSEE จะได้รับค่าคอมมิชชั่นในอัตรา 3 ขั้นบันได

รับโบนัสเพิ่มเมื่อได้รับการประเมินคุณภาพการบริการจากผู้โดยสาร และจากการเรียกใช้บริการซ้ำจากผู้โดยสารคนเดิม

สามารถรักษาสถานภาพโดยการขับรถเพียง 2 เที่ยวต่อวัน

ร่วมเป็นเจ้าของ DACSEE ผ่านเงินดิจิทัล DACSEE ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลท้องถิ่นต่างๆ ตามต้องการ ผ่านร้านรับแลกเงินสกุลดิจิทัล

     สำหรับผู้โดยสาร DACSEE มอบโอกาส


การมีรายได้จากการแนะนำผู้อื่นให้ใช้บริการรถแท็กซี่ หรือแนะนำให้คนขับรถใช้แอพฯ

สามารถจัดลำดับคนขับที่ตนชื่นชอบ และให้คะแนนประเมินคุณภาพการบริการ
สามารถใช้เมนู “ขอความช่วยเหลือ” หากมีเหตุจำเป็น และได้รับการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากผู้ขับรถในระบบ DACSEE ท่านอื่น

ได้รับการลดค่าแท็กซี่ เนื่องจากแอพฯ เป็นระบบ Decentralised ทำให้ไม่โดนหักค่าแท็กซี่ให้กับบริษัท

สามารถใช้ DACSEE ได้ในประเทศที่ไม่สนับสนุนการใช้แอพฯ ในรูปแบบ Corporate App อย่างเช่น อูเบอร์

     สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง DACSEE ช่วยในด้าน


การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของทั้งคนขับ และผู้โดยสารอัตโนมัติผ่านแอพฯ
ระบบจัดเก็บภาษีที่ง่ายต่อการใช้งานผ่าน Wallet ที่จัดทำขึ้นเฉพาะให้กับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่น ทำให้คนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลง เนื่องจาก DACSEE มอบบริการที่ปลอดภัยและไว้ใจได้

เปิดโอกาสให้พบกับทีมงานเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการบูรณาการ การให้ความสนับสนุน และการร่วมเป็นพันธมิตรในการที่อนุญาตให้ DACSEE ใช้งานได้ในประเทศนั้นๆ


ช่วยให้ระบบขนส่งมวลชนท้องถิ่นดีขึ้นจากการใช้บริการ DACSEE อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษทางเสียงและทางอากาศ เนื่องจากปริมาณรถยนต์บนท้องถนนลดลง และเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย