ADS

ADS

Breaking News

คณะสมาชิกหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) เยี่ยมชมแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปลาทองบริษัทเชฟรอน

     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย คุณศิริพร  ไชยสุต (ที่ 1 จากขวา แถวหลัง) ที่ปรึกษาอาวุโสประธาน บริษัท เชฟรอนเอเชียแปซิฟิกสำรวจและผลิต จำกัด คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ จากขวา แถวหลัง) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และคุณณิศา กาญจนจารี (ที่ 6 จากขวา แถวหน้า) ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะสมาชิกหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 นำโดย ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (ที่ 4 จากขวา แถวหลัง) อดีตสมาชิกวุฒิสภาและนักวิชาการอิสระ ในการเยี่ยมชมแท่นผลิตปิโตรเลียมของแหล่งผลิตปลาทอง ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในอ่าวไทย เพื่อให้คณะฯ ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ได้เห็นการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนตอบข้อซักถาม ทั้งในด้านความโปร่งใสในการทำงาน การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความน่าเชื่อถือตลอดทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การสำรวจ ผลิต ขนถ่าย ไปจนถึงการซื้อขาย