ADS


Breaking News

เบตาดีน และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ชวนเหล่าคุณแม่ ดูแลสุขภาพทางเดินหายใจ ให้ลูกวัยซน

นางวราวรรณ จันทรสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการแผนกคอนซูเมอร์ บริษัท มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
จัดงานจิบน้ำชายามบ่าย โดยเชิญ ผศ.นพ.อาชวินทร์ ตันไพจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสตศอนาสิก ให้ความรู้และการดูแลระบบทางเดินหายใจของเด็กๆ
พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
เบตาดีน การ์เกิล (BETADINE GARGLE) และ เบตาดีน โทรตสเปรย์ (BETADINE THROAT SPRAY)
สำหรับดูแลรักษาอาการเจ็บคอ ระคายคอ รับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
โดยมี เกศราภรณ์ เอี่ยมศิริธนากร
, นันทนัช มงคลรัตนชาติ และ กัญญภัส วรรณภิญโญชีพ ร่วมงาน ณ เลดี้ แอล การ์เดน บิสโทร บ้านปาร์คนายเลิศ เมื่อเร็วๆ นี้