ADS


Breaking News

Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน ครั้งที่ 36

     สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดังเพื่อการส่งออกกว่า 80 บริษัท จัดแคมเปญช้อปช่วยชาติ เพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าของคนในประเทศ ให้มาช้อปสินค้าราคาพิเศษกว่าที่ไหนๆ อาทิ เสื้อยืด, เสื้อโปโล, เสื้อโค้ท, แจ็คเก็ต, ยีนส์, หมวก, ถุงเท้า, ชุดกีฬา, กระโปรง, สูท และอีกมากมาย
     เริ่มต้นแล้วกับงาน Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน ครั้งที่ 36 ที่ได้นำสมาชิกของสมาคมฯ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ต่างๆ นำเสื้อผ้ามาจำหน่ายและจัดโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน เพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าของคนในประเทศและต้องการช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศในราคาที่ไม่แพง ทั้งนี้ก็เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนในการซื้อสินค้าภายในงานมาตลอดหลายปี งานจำหน่ายสินค้าจะมีตลอด 10 วัน ระหว่างวันที่ 17-26 พ.ย.นี้ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯ คาดเงินสะพัดมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
     นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวในพิธีเปิดงานวันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560) ว่า “อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มีบทบาทและมีความ สำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทยมายาวนาน มีการปรับตัวและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในส่วนของภาครัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการพัฒนาการส่งออก รวมทั้งกลยุทธ์ในเรื่องต่างๆ  เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างตราสินค้า นวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดมาโดยตลอด”


     การจัดงานแสดงสินค้า “EXPORT GARMENT FAIR ครั้งที่ 36  ภายใต้ธีม “Export Factory Sale of The Year - มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน” ของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยในวันนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่ง ที่นอกจากจะทำให้คนไทยได้มีโอกาสใช้สินค้าคุณภาพสูง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศด้วยราคาที่ไม่แพงจากฝีมือคนไทยด้วยกันเองแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุนสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยซึ่งเป็นผู้จัดงานมาโดยตลอด รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว
      ด้าน นายยุทธนา ศิลป์สรรช์วิชช์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทย ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีรากฐานที่แข็งแกร่ง มีจุดแข็งคือ มีฐานการผลิตที่มั่นคงและมีประสบการณ์ความชำนาญในการผลิตมาอย่างยาวนาน มีผู้ประกอบการที่มีความสามารถ มีแบรนด์สินค้า มีดีไซเนอร์ที่เก่งและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศที่ก้าวหน้า มีความเป็นแฟชั่นสูง ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจด้านแฟชั่นที่มากกว่าประเทศอื่นๆ โดยสมาคมฯ ได้วางนโยบายและเป้าหมายร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความเจริญเติบโตย่างมีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้ด้วย”
     สำหรับงานแสดงสินค้า “Export Garment Fair” นั้น เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สมาชิกมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ซึ่งผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้ตราสินค้า (Brand Name) ชั้นนำที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศ โดยมาจากโรงงานของสมาชิกของสมาคมฯ มาจำหน่ายในราคาพิเศษภายในงานนี้โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศ การจัดงานในปีนี้ ทางสมาคมฯ ได้เน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานใหม่ ภายใต้ธีม “Export Factory Sale of The Year - มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน” โดยมีการปรับงานให้ดูทันสมัยและสดใสมากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของงานในครั้งนี้ เป็นการปรับภาพลักษณ์ของงานให้ดูทันสมัย แต่ยังรักษาคุณภาพมาตรฐานและคงไว้ซึ่งบรรทัดฐานเดิมของวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
      Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน ครั้งที่ 36 มีสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกชั้นนำของไทยเข้าร่วมงานประมาณ 80 บริษัท หรือประมาณ 135 คูหาในพื้นที่ของ Hall 1  ส่วนในพื้นที่ HALL 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นส่วนของการจำหน่ายอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบร้านค้าที่มาออกงาน การจัดงานครั้งนี้จะดำเนินมาไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านซึ่งสมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ นายยุทธนากล่าว
     งาน Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน ครั้งที่ 36 มีทั้งหมด 10 วัน ระหว่างวันที่ 17-26 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯเป็นงานแสดงสินค้าที่เปิดจำหน่ายปลีกสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป/เครื่องนุ่งห่ม สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นโรงงานผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่มชั้นนำของไทยกว่า 80 บริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 135 คูหา นำสินค้าคุณภาพส่งออกภายใต้แบรนด์ดังทั้งไทยและต่างประเทศ มาจำหน่ายในราคา “พิเศษ” โดยเฉพาะ  พบกับสินค้า “ทุกฤดูกาล” ไม่ว่าจะเป็น Coat, Jacket, Sweater, Jeans, Shorts, T-shirt, Polo-shirt, Pants, Shirt, Suit, Blazer, Trousers, Dress, Skirt, Bra & Lingerie, Nightwear, Underwear, Sportswear, Skiwear, Socks, Hat & Cap, Scarves, Silk & Batik, Home Textile  ฯลฯ และครบครัน ทั้งสินค้าสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และสินค้าเด็ก คาดการตลอดทั้ง 10 วัน จะมีเงินสะพัดกว่า  20 ล้านบาท และยอดผู้เข้าชมงานในปีนี้ กว่า 80,000 คน และพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่มาร่วมกรอกแบบสอบถามกับทางสมาคมฯ รับฟรีคูปองใช้แทนเงินสดมูลค่า 50 บาท (จำกัดวันละ 200 ท่าน) / แจกฟรีกระเป๋าผ้าพับได้ สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งงานจากชื่อ TGMA จำนวนจำกัด เพียงวันละ 100 ใบ / นาทีทอง ลด แลก แจก แถม จากผู้ประกอบการภายในงาน /ร่วมกิจกรรม กด Like & Share & Post รูปภาพกับป้าย Backdrop ภายในงานอย่างสนุกสนาน  / บริการพื้นที่จอดรถฟรีบริเวณพื้นที่ของโมดิซคอนโด ด้านหลังอาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าฯ เข้าทาง ซ.อาภาภิรมย์ (รัชดาฯ 32) และสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถสาธารณะสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ลงสถานีลาดพร้าว สมาคมฯ จะมีรถตู้จอดรับส่งถึงงาน / รถโดยสารประจำทางมีสาย ปอ.185 , ปอ.136 , ปอ.206 , ปอ.529 สาย 38 , 126 , 136 , 134 ก , 178 , 179 , 20


     Export Garment Fair มหกรรมช้อปให้แหลกแล้วแบกกลับบ้าน ครั้งที่ 36 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) วันที่ 17-26 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-681-2222, Line ID : @TGMA, Facebook: TGMA, www.thaigarment.org