ADS


Breaking News

งาน “TERMINAL 21 ANIMAL PLANET มหัศจรรย์สัตว์แดนทะเลทราย”

     เทอร์มินอล 21 โคราช เนรมิตแดนทะเลทราย จัดงาน “มหัศจรรย์สัตว์แดนทะเลทราย”:  นางปพิชญา   ณ นครพนม ผู้อำนวยการ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช (ที่ 3 จากซ้าย ) จัดงาน  “TERMINAL 21 ANIMAL PLANET  มหัศจรรย์สัตว์แดนทะเลทราย ขนขบวนสัตว์ทะเลทรายหาดูยากในตำนานฟาโร่ห์กว่า 30 สายพันธุ์ มาจัดแสดงโชว์  ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 4 จากซ้าย) มาเป็นประธานเปิดงาน ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช  วันนี้
ตำแหน่งจากซ้ายไปขวา
1. รศ.ดร.นิภาพรรณ    ศรีพงษ์        นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
2. คุณศศิฑอณร์        ศุวรรณมณี    วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงวัฒนธรรม
3. นางปพิชญา         ณ นครพนม      ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
4. คุณวิเชียร        จันทรโณทัย    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
5. นางสาวพิมพ์ชนก    ลือวิเศษไพบูลย์     นักแสดง
6. คุณอรุณี        อารี        ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
7. คุณพันธมิตร        จันทร์รังสี    ผู้สื่อข่าวอาวุโส