ADS


Breaking News

ซินเน็คฯ สืบสานปณิธานแห่งการให้ ร่วมสมทบ 12 ลบ. “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

     นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวสุธิดา มงคลสุธี (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท ร่วมสืบสานปณิธานแห่งการให้ บริจาคเงินสมทบทุนรวมมูลค่า 12 ล้านบาท ในโครงการ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” มูลนิธิรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีวรา (ขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เมื่อเร็วๆ นี้  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นโรงพยาบาลเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์ และพยาบาลขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดชายฝั่งตะวันออกของประเทศ โดยโครงการแห่งนี้ตั้งอยู่  ณ จ.สมุทรปราการ พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2560 นี้