ADS


Breaking News

งานแถลงข่าวการจัดเทศกาลปั่นจักรยานนานาชาติ “SPINMAN CYCLING FEST 2017”

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันและเจ้าของลิขสิทธิ์ มีความประสงค์จัดงานเทศกาลปั่นนานาชาติ “SPINMAN CYCLING FEST 2017” ขึ้น ณ สนามมิตรผล สเตเดี้ยม อำเภอเมืองและเส้นทางอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยจะกำหนดเป็นจุดเริ่มต้น และเส้นชัยของเส้นทางการปั่น รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ณ พื้นที่ดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปั่นจักรยานอย่างกว้างขวางมากขึ้น

     เทศกาลปั่นจักรยานนานาชาติ “ SPINMAN CYCLING FEST 2017 ” คือ การนำกิจกรรมที่เกี่ยวกับจักรยานที่อยู่ในกระแสนิยม มารวมตัวกันเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการปั่นจักรยาน เพื่อออกกำลังกายและการท่องเที่ยว รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเชิญชวนชุมชนนักปั่นทั้งในและต่างประเทศมาร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีการปั่นทางไกลแบบ ROAD TOUR และการรณรงค์ปั่นจักรยานแบบมวลชนในระยะทางสั้น 20 กิโลเมตร และกิจกรรมปั่นจักรยานของเด็ก รวมถึงการทำเวิร์คช็อปจากวิทยากร ตลาดนัดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและอุปกรณ์จักรยาน ร่วมงานในครั้งนี้และคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

     โดยในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จะจัดงานแถลงข่าวการจัดเทศกาลปั่นจักรยานนานาชาติ “SPINMAN CYCLING FEST 2017” และได้รับเกียรติจากนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน และนักแสดงจากช่อง7 สี ธนากร ศรีบรรจง (โหน) , ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ (เจด้า) มาร่วมงานด้วย เวลา 14.00 น. ณ บริเวณสนามมิตรผล สเตเดี้ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี