ADS


Breaking News

สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

     พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนา “สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)” และปาฐกถาพิเศษ   ในประเด็น “ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย” โดยมีตัวแทนจาก 6 โครงการ คือ นิด้า , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , จุฬาฯ อัจฉริยะ , ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน,  และขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) นำเสนอรายละเอียดของแต่ละโครงการ