ADS


Breaking News

พานาโซนิคเปิดเวที “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว” ปีที่ 14 เฟ้นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” ประจำปี 2560 (Panasonic Kid Witness News 2017) ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา ส่งผลงานคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เข้าประกวด  ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น
มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค” เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยทีมชนะเลิศจะได้รับโล่ห์รางวัลพร้อมทุนการศึกษา และเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติในรายการ “KWN Global Contest 2018” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป
โดยการประกวดปีนี้ มีเยาวชน ส่งผลงานคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและกีฬา เข้าร่วมประกวดมากถึง 82 ทีม ทีมที่มีผลงานโดดเด่น 16 ทีม ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายพัฒนาผลงาน ก่อนนำความรู้ที่ได้มาผลิตชิ้นงานสำหรับการแข่งขันในรอบตัดสิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต น.ส.สนมพร ฉิมเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวไทยทีวีช่อง 3 นายทรงพล จั่นลา วิดีโอไดเร็คเตอร์ สำนักข่าวThe Standard นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี นายวินัย สัตตะรุจาวงษ์ ผู้กำกับรายการโทรทัศน์ และตัวแทนผู้บริหารพานาโซนิค ร่วมเป็นคณะกรรมการ
สำหรับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่ห์รางวัลพร้อมทุนการศึกษาทีมละ 50,000บาท พร้อมเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน 20,000 บาท ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ข้อความ” ทีมคิดดี (Kiddy Studio) จาก ร.ร. อนุบาลสระบุรี นำเสนอเรื่องเด็กคนหนึ่งที่คิดหาวิธีสื่อสารกับคุณแม่ที่ติดสมาร์ทโฟน ด้วยการเขียนข้อความผ่านกระดาษให้คุณแม่อ่าน เพื่อบอกเล่าความต้องการของตัวเอง สะท้อนสังคมปัจจุบันที่ความทันสมัยของสื่อดิจิทัลทำให้เราละเลยการสื่อสารด้วยวาจากับคนใกล้ชิดไป โดยเฉพาะคนในครอบครัว รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ผลงานเรื่อง “คนรัก(ษ์)ช้าง” จากทีม ACT Media ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่เจอแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างจากสัตวแพทย์ โดยเด็กจะเข้าไปเรียนรู้ว่า ใน 1 วัน จะช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างได้อย่างไรบ้าง เพราะปัจจุบันสถิติช้างในประเทศไทยลดลงไปเรื่อยๆ
และรางวัลชมเชย 4 รางวัล คือ รางวัลการมีส่วนร่วมกับสังคม ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ผู้พิทักษ์ขยะวัยเยาว์” ทีม We can do it ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) รางวัลการผลิตดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง “THE BIN” ทีม HOME SCHOOL STUDIO ร.ร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ รางวัลออกแบบงานสร้างดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง “สื่อเสื่อม” ทีม Linking Start  ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รางวัลความคิดสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ซิ่นฝ้ายยกดอก” ทีมประจักษ์ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับโล่ห์รางวัลพร้อมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท พร้อมเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน 2,000 บาท และรางวัล Social Impact ได้แก่ ผลงาน “Message” ทีม ESP ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท โดยทุกทีมจะได้รับผลิตภัณฑ์จากพานาโซนิคเป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้