ADS


Breaking News

นิปปอนเพนต์ต้อนรับมาสด้า เยี่ยมชมนวัตกรรมสีพ่นซ่อมรถยนต์

     นายชรัด มัลโฮทรา ผู้บริหารธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ กลุ่มบริษัทนิปปอนเพนต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ แนะนำการใช้งานเครื่องวัดค่าและคำนวณสูตรสี Colobo ณ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) ที่รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสีพ่นซ่อมรถยนต์ระดับมาตรฐานสากล แก่ นายเฉลิมพร เบญจาธิกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริการเทคนิค และพัฒนาธุรกิจ บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสีพ่นซ่อมรถยนต์ โดยมี ทีมผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มาสด้า ร่วมด้วย ณ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้