ADS


Breaking News

"บิ๊กบอส นีออนไวท์ คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2017"

บอสใหญ่นีออนไวท์ คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2017: นายธนกฤต ผ่องใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) เข้ารับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 สาขาบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี2017” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2017) พร้อมรับโล่เกียรติยศจาก “ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี” เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันก่อน
ตำแหน่งจากซ้ายไปขวา
1. นายวีระพงษ์ วิรุฬหา เลขานุการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด
2. ว่าที่ ร.ต.หญิง จิราพร   บัวหอม เลขานุการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด
3. นางสาวศิริลัคณา เอียดวิจิตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จริงใจครีเอชั่น จำกัด
4. นายธนกฤต ผ่องใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด
5. นายสง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคระกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6. นายอาซะอาลี กะจิ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีรซูแมซซีน
7. นายเอกฉันท์   ผ่องใส รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด