ADS


Breaking News

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง นำคณะผู้บริหารร่วมโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

     นายปราโมทย์ สันติวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายประทีป สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด หรือที่รู้จักในนาม “กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” นำตัวแทนพนักงานระดับผู้บริหารกว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงสร้างสรรค์ในโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ” ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อเรียนรู้หลัก “พอเพียง” ตามแนวคิด 3 พอ (พอเพียง เพิ่มพูน และพัฒนา) มาใช้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้