ADS


Breaking News

สภาวิศวกรสรุปบทเรียนแผงกั้นรถยนต์ ย้ำต้องมีกฎหมายและมาตรฐานรองรับ พร้อมออกใบรับรองวิศวกรตรวจสอบความปลอดภัยลานจอดรถ

     จากเหตุการณ์รถยนต์วิ่งชนแผงกั้นรถยนต์ตกอาคารจอดรถที่อพารท์เมนท์ ในซอยไผ่สิงโต ถ.พระราม 4 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรได้นำคณะผู้ชำนาญการพิเศษสภาวิศวกรลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว และ ได้ตั้งข้อสันนิษฐานถึงสาเหตไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ 1. พฤติกรรมของผู้ขับขี่ และ 2. ความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์ 

     โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ ระบุว่า รัฐต้องรีบออกกฎหมายให้แผงกั้นรถยนต์ต้องรับแรงกระแทกได้อย่างปลอดภัย โดยดูจากมาตรฐานในต่างประเทศซึ่งได้กำหนดค่าแรงกระแทก เช่น มาตรฐาน IBC2006 ของประเทศสหรัฐฯ และ มาตรฐาน AS/NZS 1170.1 ของประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ประกอบ และขณะเดียวกัน หน่วยงานท้องถิ่นควรส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจแผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน

     ในส่วนของสภาวิศวกร ได้เชิญวิศวกรจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 150 คนเข้ามาร่วมรับฟังแนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และเสริมความแข็งแรงแผงกั้นรถยนต์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน โดยในจำนวนนี้มีวิศวกรจากสำนักการโยธา กทม. ประมาณ 40 คนเข้าร่วมงานสัมมนาด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความสำคัญกับงานดังกล่าว เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปให้ข้อแนะนำกับเจ้าของอาคารต่อไป

    ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เผยว่าอาคารจอดรถของอาคารเก่ายังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากการออกแบบและก่อสร้างอาจไม่ได้คำนึงถึงแรงกระแทก จึงขอแนะนำให้เจ้าของอาคารเร่งตรวจสอบความปลอดภัย และขณะนี้ สภาวิศวกรกำลังพิจารณาจัดหลักสูตรอบรมการเสริมความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้วิศวกรเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากสอบผ่าน สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบรับรองความรู้ความชำนาญเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจสอบแผงกั้นรถยนต์ได้ต่อไป