ADS


Breaking News

ปฏิทินข่าว การแข่งขันจักรยานทางเรียบ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ลาน Groove@CentralWorld ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

     รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Central Group Cycling Championship 2018 @ CentralPlaza Salaya”  เพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  โดยมี คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร.ท.ศุภัทร์ ศรีสวัย โค้ชสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมแถลงข่าว