ADS


Breaking News

งาน Trauma Day 2017 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น.

     นพ.เอกกิตติ์ สุรการ ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกฉุกเฉินและศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ รพ.กรุงเทพ และ นพ.พิพัฒน์ ชุมเกษียร แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพ ร่วมแถลงข่าว Trauma Day 2017: รพ.กรุงเทพมุ่งรับมือ กลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุด้านไขสันหลัง ตั้ง Spin Injury Fast Track พร้อมทีมแพทย์สหสาขาดูแล เพื่อรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แถลงแนวทางรับมือเคสผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยมีกระบวนการ Fast Track การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางไขสันหลัง Spinal Injury และความพร้อมของทีมแพทย์สหสาขา รวมถึงรูปแบบและเทคนิค การกายภาพสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง พร้อมทั้งรับมือกับอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกรูปแบบ จึงขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ห้องประชุม  8D5 ชั้น 8 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ