ADS


Breaking News

ยกระดับชุมชนบ้านลำขนุน จ. ตรัง พายเรือคายัคล่องลำน้ำ 5 สาย ชมชุมชนต้นแบบแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นมโนราห์ และหนังตะลุง

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Village Tourism 4.0 ภายใต้โครงการ Village to the World 4.0  สร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเจริญและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (แอ่งท่องเที่ยว) เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และช่วยเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งทางททท. ช่วยส่งเสริมและให้ความรู้ทั้งด้านการจัดการการท่องเที่ยว และด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดมากขึ้น ด้วยทีมอาจารย์มากความสามารถ ช่วยกันค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน และปรับให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง
    ชุมชนบ้านลำขนุน จ.ตรัง มีความโดดเด่นในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ระดับประเทศทั้งการเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสมที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนวิถีเกษตร ทั้งการปลูกพืชผักผสมผสาน การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่ตั้งทั้งภูผาหมอก กับกิจกรรมพายเรือคายัคล่องไปตามลำคลองลำพิกุลเป็นลำคลองสายหลัก และจะมีคลองมาบรรจบทั้งคลองลำขนุน น้ำตกสายรุ้ง คลองลำโท่ คลองลำปินะ ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร สัมผัสสายน้ำใส ธรรมชาติสวนยางพารา สลับสวนผลไม้ตลอดสองข้างคลอง รวมถึงความพร้อมของที่พักโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานรับรองของกรมการท่องเที่ยว ต้นทุนของชุมชนเหล่านี้นำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน นอกจากนี้ที่ชุมชนบ้านลำขนุน ยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมโนราห์ และหนังตะลุง ที่นี่มีกิจกรรมเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมคือการแกะสลักรูปหนังตะลุง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำหนังตะลุงได้อีกด้วย 
    โดยนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนคนไทยหันมาท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมรายได้เข้าตรงสู่ชุมชนดังนี้ “กิจกรรม Village Tourism 4.0 ทางททท. ได้จัดขึ้นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวแหล่งชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหารการกินของชุมชน เพื่อให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เป็นตัวเลือกให้สำหรับนักท่องเที่ยว ในชุมชนก็จะได้มีรายได้ และเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาลองสัมผัสบรรยากาศที่ชุมชนบ้านลำขนุน จ.ตรัง อีกด้วยว่า “จากตัวเมืองตรังเดินทางมาประมาณ 20 กว่ากิโล เราสามารถมาพักที่โฮมสเตย์ของชุมชนได้ สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างการพายเรือคายัค ล่องไปตามคลองที่น้ำ 5 สายมาบรรจบกัน เป็นกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลท์เลย และผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่าง ผ้ามัดย้อม สมุนไพรต่างๆ รวมถึงทริปการท่องเที่ยว ทาง ททท. ก็จะนำไปจำหน่ายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 45 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ฮอลล์ 3 และ 4 ในวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2560 นี้ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/villagetourism ครับ”