ADS


Breaking News

รู้ทันโรคกับเวอริตา เฮลท์ มหานคร

     มร.จูเลียน แอนเดรียซ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอริตา เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จัดบรรยายเรื่อง Prevention is Better Than the Cure” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทัน และป้องกันโรคร้ายเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านการทดสอบอายุทางชีวภาพแก่สมาชิกชมรมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมการบริการด้านสุขภาพของคลินิก ณ เวอริตา เฮลท์ มหานคร