ADS


Breaking News

ภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชัน “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน”

  บริษัท ธรี ดี แลนด์ จำกัด ร่วมกับ กลุ่มศิลปินเพชรน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรี่ยม และ ดิเอ็มควอเทียร์ กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ บริษัท ซัคเซซ กูรูส์ จำกัด จัดแสดงภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชัน ชุด “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน Tribute To The Beloved King BhumibolAdulyadej” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 จัดขึ้นให้ชมฟรีตั้งแต่วันนี้ - 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป วันละ 12 รอบ ณ ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรี่ยม และ ดิเอ็มควอเทียร์ สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
นายธีร์ นันทวริศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธรีดี แลนด์ จำกัด ผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ทรีดีอนิเมชันเทิดพระเกียรติ “ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย” กล่าวว่า ภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชันนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาศที่จัดสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล ตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ด้วยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ ซึ่งสถิตบนเขาพระสุเมรุอันล้อมรอบด้วยเขาสัตบริภัณฑ์และทรงจุติลงมายังมนุษย์โลก เมื่อสวรรคตจึงมีการจัดสร้างพระเมรุมาศ เพื่อจำลองเขาพระสุเมรุเพื่อเป็นการส่งเสด็จกลับสู่สวรรคาลัยดังเดิม
ด้าน นายมนาเทศ   อันนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม และ ดิเอ็มควอเทียร์ กล่าวว่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทางศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรี่ยม และ ดิเอ็มควอเทียร์ ได้ร่วมสนับสนุนพื้นที่จัดแสดงภาพยนตร์ทรีดีอนิเมชัน ชุด “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน Tribute To The Beloved King BhumibolAdulyadej” บนผนังอาคารศูนย์การค้าทั้งสอง พื้นที่กว่า 3,500 ตารางเมตรใหญ่ที่สุดในเอเชีย
  นอกจากภาพยนตร์ ทรีดีอนิเมชัน ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สุดยิ่งใหญ่ “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน Tribute To The Beloved King BhumibolAdulyadej” ยังมีการผสานเข้ากับจินตนาการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านผลงาน จิตรกรรม และ ประติมากรรม อันงดงามของกลุ่มศิลปินเพชรน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ ศิลปินแห่งชาติ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต และ อ.ช่วง มูลพินิจ ประติมากรเอก อ.วัชระ ประยูรคำ พร้อมด้วย กลุ่มศิลปินชั้นแนวหน้า อาทิ อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนา อ.ธวัชชัย สมคง อ.สุวัฒน์วรรณมณี อ.เนติกร ชินโย และ อ.ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผสานลงในการฉาย 3D Mapping ภายในงานนี้ทางคณะผู้จัดงานได้จัดพิมพ์ภาพโปสการ์ดที่ระลึก พระบรมสาทิสลักษณ์ “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน” น้อมรำลึกครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคต โดย จิตรกร ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เก็บเป็นที่ระลึกมี 3 แบบ จำนวน 1,200 ใบ โดยแจกในงาน วันที่ 12 ตุลาคม ณ บริเวณ ควอเทียร์พาร์ค หน้าด้านอาคาร เดอะกลาสควอเทียร์ สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก