ADS


Breaking News

“เทอร์มินอล 21 โคราช” จับมือ “สภากาชาดไทย” จัดกิจกรรมทำดีถวายพ่อหลวง ร.9

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช โดย นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดงาน “จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อเป็นการร่วมทำความดี และแสดงพลังความรัก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “พ่อหลวงในดวงใจ” และ “ก้าวพระบาทที่ยาตรา น้ำพระทัยที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต” โดยมี นางณัฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และกรรมการเหล่ากาชาด ,สมาชิกกาชาดจังหวัดนครราชสีมา มาร่วมงาน พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเสื้อยืดเลข ๙ จำนวน 300 ตัวให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โดยบรรยากาศภายในงานหนาแน่นไปด้วยมวลมหาชนที่พร้อมใจกันมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทำความดีถวายพ่อหลวง และในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. จะมีกิจกรรม “พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช กล่าวว่า “งาน “จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เราจัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความจงรักภักดี ที่ประชาชนคนไทย มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานนี้ทางศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จัดร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อเชิญชวนชาวจ.นครราชสีมามาร่วมกันบริจาคโลหิต โดยผู้ที่มาบริจาคโลหิตภายในงาน จะได้รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ ส่วนในช่วงเย็นจะมี “พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ทางศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
1.บริการน้ำดื่ม : สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศาลากลางจังหวัด และ วัดสุทธจินดาวรวิหาร
2.บริการรถรับ-ส่งฟรี : สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น.
3.บริการที่จอดรถฟรี : สำหรับผู้ที่ใช้บริการรถรับ-ส่ง ที่เทอร์มินอล21 โคราช สามารถจอดรถยนต์ส่วนตัวได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.” คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช กล่าวทิ้งท้าย