ADS


Breaking News

“เทอร์มินอล 21 โคราช” จับมือ “สภากาชาดไทย” ทำดีเพื่อพ่อ

     “เทอร์มินอล 21 โคราช” จับมือ “สภากาชาดไทย” ทำดีเพื่อพ่อ: นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมกับสภากาชาดไทย โดย นางณัฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 4 จากซ้าย) และกรรมการเหล่ากาชาด ,สมาชิกกาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พร้อมมอบเสื้อยืดเลข ๙ จำนวน 300 ตัวให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช วันนี้

ตำแหน่งจากซ้ายไปขวา
1.นางวริฐา                                 ธนะโสธร          สมาชิกกาชาดจังหวัดนครราชสีมา
2.รองศาสตราจารย์นิภาพรรณ      ศรีพงษ์              กรรมการเหล่ากาชาด
3.เทคนิคการแพทย์หญิงศิริลักษณ์ เพียกขุนทด        หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา
4.นางณัฐินีภรณ์                          จันทรโณทัย       นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีม
5.นางปพิชญา                             ณ นครพนม       ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช
6.นางสาวฐิตารีย์                         บุญธรรมสามิสร ผู้จัดการการตลาด ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช
7.นางสาวนาตยา                         อุตส่าห์ดี            เจ้าหน้าที่การตลาด ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช