ADS


Breaking News

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล ระดมเงินบริจาคให้แก่ ๔ สถาบันการแพทย์ อันเนื่องในพระปรมาภิไธย ในโอกาสครบรอบ ๑ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต

     กรุงเทพฯ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ ๑ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สำนักงานใหญ่ โดยคุณสามารถ บูรณวัฒนาโชค ประธานกรรมการธนาคาร เป็นผู้แทนกล่าวคำรำลึก พร้อมจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ด้วยแสงแห่งรัก สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ โดยอัญเชิญเพลง พระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า มาขับร้องในรูปแบบโอเปร่า โดยคณะนักร้อง ฟิเวร่า พร้อมกันนั้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยังได้ขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติร่วมกันด้วยความอาลัยสุดหัวใจ
     ภายในงานยังเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และสร้างสถาบันการแพทย์ อันเนื่องในพระปรมาภิไธยทั้ง ๔ แห่ง อันได้แก่ ๑) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ๒) โรงพยาบาลรามาธิบดี ๓) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ๔) สถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะบริจาคเงินที่ได้รับทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สนับสนุนโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้คงอยู่สืบไป และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
     ก่อนหน้านี้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา นับจากสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์การเสด็จสวรรคตอย่างเป็นทางการ ธนาคารได้จัดพิธีกราบบังคมทูลถวายอาลัย ในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบรอบ ๕๐ วัน แห่งการ เสด็จสวรรคต) รวมถึงร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งเชิญชวนพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ในเขตพื้นที่ของตน
     นอกจากนี้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จะปิดบริการทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งสาขาธนาคาร สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศและจิตใจของปวงชนชาวไทย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานไปร่วมกราบถวายบังคมพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยให้ได้มากที่สุด