ADS


Breaking News

SHIPPOP ชนะเลิศประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงคว้าเงินทุนประเดิม1 ล้านบาท

10 ทีมสุดท้ายแพ็คกระเป๋า “ออมสิน” พาดูงานญี่ปุ่นเดือนหน้าเตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการ
     ประกาศผลโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง“ทีมSHIPPOP”ชนะเลิศคว้าเงินทุนประเดิม1,000,000 บาท 10 ทีมสุดยอดธุรกิจ เตรียมแพคกระเป๋าเข้าโปรแกรม Outing Startup บินตรงดูงานญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายนนี้ เตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
     นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”ที่เปิดตัวกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 1,022 ทีมขณะนี้โครงการฯ ได้ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรางวัลชนะเลิศได้รับเงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท คือ ทีม SHIPPOP -ระบบจองขนส่งออนไลน์เปรียบเทียบราคาขนส่ง ชำระค่าขนส่งออนไลน์ฯ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem –ระบบบำบัดน้ำสำหรับฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาประหยัดพลังงาน ได้รับเงินทุนประเดิม 500,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม จับจ่าย ฟอร์ สคูล -ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัลยุค 4.0 ได้รับเงินทุนประเดิม 200,000 บาท 

     “กว่าสี่เดือนของโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงขณะนี้เราเดินทางมาถึงเส้นชัย ได้ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รวมถึงรางวัลชมเชยอีก 7 ทีมเรียบร้อยแล้ว จากจำนวนผู้ส่งผลงาน 1,022 ทีม    คัดผู้เข้ารอบ 100 ทีม และสุดท้ายเหลือเพียง 10 ทีมที่ได้นำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการ ซึ่งแม้เงินทุนประเดิมจะแตกต่างกันตามลำดับ แต่ทั้ง 10 สุดยอดจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเจตนารมณ์ดีๆ ที่ธนาคารออมสินต้องการที่จะให้กับน้องๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มีค่าที่ได้รับจากโครงการประกวด มีประโยชน์และเป็นแนวทางที่ดีต่อการเตรียมตัวทำธุรกิจในอนาคตซึ่งธนาคารออมสินพร้อมให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่อย่างเต็มที่ การที่ทั้งหมดฝ่าฟันเข้ามาถึง 10 ทีมสุดท้ายนับว่าสุดยอดมากแล้ว ขอให้ทุกทีมค้นหาจุดเด่นและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ และประสบความสำเร็จในการต่อยอดสู่การทำธุรกิจในอนาคตอันใกล้” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว

     โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ธนาคารออมสินต้องการส่งเสริมให้เป็นเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านแนวคิดทำธุรกิจ นอกจากเงินทุนประเดิมในการทำธุรกิจแล้ว ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำธุรกิจทั้งกิจกรรม Workshop สำหรับผู้เข้ารอบ 100 ทีม และ Coaching Day สำหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีม ที่มีการเชิญนักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ชั้นแนวหน้า รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆทางธุรกิจ มาเป็นวิทยากรให้ข้อมูล แบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงเป็นเทรนเนอร์ให้คำปรึกษาแนะนำกลยุทธ์ให้แต่ละทีม รวมถึงการดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการอีกด้วย
     โครงการประกวดฯ ในปีนี้ ยังส่งเสริมให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคตนอกจากนั้นคอนเซ็ปต์ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว        ทำได้จริง” รวมถึงการจัด Business Matching ยังสนับสนุนให้มีการต่อยอดสู่การทำธุรกิจจริง และจากการดำเนินโครงการประกวดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ปัจจุบันมีผู้ติดตามโครงการ 107,000 คน เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี

  • ผลการตัดสินโครงการประกวดGSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ดังนี้

ผลงานชนะเลิศ รับเงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท ได้แก่ ทีม SHIPPOP ผลงาน SHIPPOP
รายละเอียดธุรกิจ ระบบจองขนส่งออนไลน์เปรียบเทียบราคาขนส่ง ชำระค่าขนส่งออนไลน์ สร้างใบปะหน้าพัสดุและติดตามพัสดุได้จากระบบในที่เดียว

ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินทุนประเดิม 500,000 บาท ได้แก่
ทีม Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem ผลงาน Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem
รายละเอียดธุรกิจ ระบบบำบัดน้ำสำหรับฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาประหยัดพลังงาน

ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินทุนประเดิม 200,000 บาท ได้แก่ ทีม จับจ่าย ฟอร์ สคูล
ผลงาน จับจ่าย ฟอร์ สคูล รายละเอียดธุรกิจ ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัลยุค 4.0
ผลงานชมเชย 7 ผลงาน ได้แก่
     ทีม AIRPORTELs ผลงาน AIRPORTELs Luggage Delivery
รายละเอียดธุรกิจ บริการขนส่งสัมภาระกระเป๋าแก่นักเดินทาง

     ทีม System Stone ผลงาน Stone, Intelligence Maintenance Management
รายละเอียดธุรกิจ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอัจฉริยะ

     ทีม UAVA ผลงาน UAVA
รายละเอียดธุรกิจ ให้บริการระบบรังวัดที่ดินแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

     ทีม ChuayKan ผลงาน WheelShare
รายละเอียดธุรกิจ application ช่วยเหลือผู้พิการและผู้มีความต้องการพิเศษในการเดินทาง

     ทีม PlasTech ผลงาน เครื่อง Micro PAW system
รายละเอียดธุรกิจ เครื่องกำจัดสารเคมีและจุลินทรีย์ที่ตกค้างบนผักและผลไม้สด

     ทีม ZORT ผลงาน ZORT รายละเอียดธุรกิจ ระบบจัดการออเดอร์และสต๊อกออนไลน์

     ทีม วิที ไทย กรุ๊ป ผลงาน วิถีไทย รายละเอียดธุรกิจ Thai Handicraft Marketplace

     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ www.gsb100tomillion.comหรือwww.facebook.com/gsb100tomillion
# # # #