ADS


Breaking News

ก.ล.ต. ส่งสัญญาณรับสังคมผู้สูงอายุ กระตุ้นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินออมพอใช้ในวัยเกษียณ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่งสัญญาณให้สังคมไทยพร้อมรับมือการเข้าสู่ Aging Society  หรือสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568  จัดงาน  “SEC Retirement Savings Symposium 2017”  ให้ความรู้และกระตุ้นนายจ้าง-ลูกจ้าง ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เล็งเห็นความสำคัญของการออมและวางแผนการเงินการลงทุนอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเงินหลังเกษียณ  ด้วยพบว่าสมาชิก PVD กว่า 50%  มีเงินก้อนในวันเกษียณไม่ถึง 1 ล้านบาท ในขณะที่ยอดเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ ควรต้องมีเงินอย่างน้อย 2.1 – 3.3 ล้านบาท
 นายรพี  สุจริตกุล  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า  “ก.ล.ต. จัดงาน “SEC Retirement Savings Symposium 2017”  ขึ้น เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี  2568   ซึ่งจะมีผู้สูงอายุเป็นจำนวน 20% ของประชากรทั้งหมด  ดังนั้น การออมเงินเพื่อให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอหลังเกษียณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก PVD  ซึ่งเป็นการออมในภาคสมัครใจที่จัดตั้งมานานถึง 30 ปี แต่มีสมาชิกเพียงประมาณ 3 ล้านคน หรือ 21.5% ของแรงงานในระบบ โดยมีจำนวนนายจ้างประมาณ 17,000 บริษัท หรือเพียง 2.8% เท่านั้น นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า 50% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด มีเงินก้อนในวันเกษียณไม่ถึง 1 ล้านบาท ซึ่งงานวิจัยระบุว่า หากต้องการมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ ต้องมีเงินอย่างน้อย 2.1 – 3.3 ล้านบาท”  
“ก.ล.ต. และพันธมิตร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ.ที่ให้บริการ PVD  จึงร่วมมือกันสร้างความตระหนักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ PVD ให้เห็นความสำคัญของความเพียงพอของเงินออมเพื่อเกษียณผ่าน PVD โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน PVD ไปสู่  2 กลุ่มสำคัญ คือ กลุ่มนายจ้างที่จะช่วยกระตุ้นลูกจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจและมีแผนการลงทุนใน PVD ให้สมาชิกเลือกอย่างเหมาะสม สนับสนุนการสร้างกรรมการกองทุนที่มีคุณภา และกลุ่มลูกจ้างที่อาจยังไม่ได้คำนึงถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณ ควรต้องมีความรู้ในการวางแผนออมเงิน PVD ของตัวเอง เพื่อให้ผลตอบแทนเติบโตมากพอที่จะทำให้มีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ ซึ่งนอกจากงานในวันนี้ ก.ล.ต. และพันธมิตร จะได้ร่วมกันดำเนินการตามแผนส่งเสริมการออมผ่าน PVD อย่างจริงจัง โดยเน้นการเข้าถึงนายจ้างและจัดทำเครื่องมือวางแผนเกษียณที่ทันสมัย เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทำงาน เพื่อให้นายจ้างนำไปต่อยอดให้ความรู้กับสมาชิก.” นายรพี กล่าว
 งานSEC Retirement Savings Symposium 2017” ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เกษียณสุขเพียงพอ...ออมตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน”  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พร้อมกันนี้ได้มีการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งวันจากวิทยากรชั้นแนวหน้า โดยช่วงเช้าเป็นการเสวนาเพื่อให้ความรู้สำหรับนายจ้าง ในหัวข้อ “บริษัทได้อะไร...ถ้าลูกจ้างมั่นใจว่าเกษียณมั่นคง” และ “สนับสนุนลูกจ้างอย่างไร...ให้ปลายทางมีเงินเพียงพอ” ส่วนช่วงบ่ายเป็นเวทีความรู้สำหรับลูกจ้างในหัวข้อ “ออมด้วย PVD…มีแต่ได้”  และ “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น...ด้วย Retirement Check-up” นอกจากนั้น ยังพบกับทอล์คโชว์ของ “The Money Coach - จักรพงษ์​  เมษพันธุ์” ในหัวข้อ “เกษียณดี๊ดี... แค่มี “Money Fitness” 
    ทั้งนี้ งานในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม World Investor Week  ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนทั่วโลกที่เป็นสมาชิกองค์กร ก.ล.ต. สากล (IOSCO) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนตลอดช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ต.ค. 2560