ADS


Breaking News

ริช สปอร์ต (RSP) โรดโชว์เชียงใหม่ โชว์ศักยภาพ พร้อมเทรดปลายปีนี้

     นางสาวพาพิชญ์  วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ  (ที่ 6 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า Converse  และ Pony เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  พร้อมด้วย
นางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 200 ล้านหุ้น มั่นใจเข้าเทรดปลายปีนี้ งานดังกล่าว ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้