ADS


Breaking News

ชี่กงกับการแพทย์พลังงาน

การแพทย์พลังงาน พูดถึงกันมากในปัจจุบัน โดยยึดหลักว่า ร่างกายประกอบไปด้วยพลังงานมากมาย เช่น พลังงานชีวความร้อน พลังงานชีวไฟฟ้า พลังงานชีวแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานชีวเคมี และพลังจิต เป็นต้น และหากพลังงานในร่างกายเสียสมดุลจึงทำให้เราเจ็บป่วย ขณะเดียวกันหากเราสามารถดูแลพลังงานในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล สุขภาพและพลังงานในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล สุขภาพใจของเราก็จะแข็งแรงไปด้วย โดยเรียกว่า การแพทย์พลังงาน
อาจารย์หยาง เผยเซิน ศูนย์ธรรมชาติบำบัดอาจารย์หยาง กล่าวว่า การฝึกชี่กงเพื่อให้พลังชีวิตหล่อเลี้ยงร่างกายเรา และเพื่อให้พลังหมุนเวียนไปตามเส้นปราสาทลมปราณทั่วร่างกายได้อย่างปกติ  ถือเป็นการแพทย์พลังงานรูปแบบหนึ่ง เพราะเป็นการฝึกพลังเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์จากภายใน  หรืออีกนัยหนึ่งเปรียบได้ว่า ร่างกายของมนุษย์เป็นแม่น้ำสายหนึ่ง ถ้าการไหลเวียนของน้ำนั้นอุดตัน น้ำก็จะเน่าเสีย และเกิดเป็นเชื้อโรคสะสม การรักษาน้ำที่เน่าเสีย ถ้าเป็นการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบัน  แพทย์ก็จะนำน้ำไปตรวจหาเชื้อโรค และใช้ยาฆ่าเชื้อชนิดนั้นในการรักษา แต่การแพทย์พลังงานไม่ได้มองเช่นนั้น คือไม่ได้สนใจว่าน้ำนั้นจะมีเชื้อโรคอะไร แต่รู้ว่าต้องทำอย่างไรให้น้ำนั้นสามารถกลับมาไหลเวียนได้อย่างราบรื่น ไม่อุดตัน เพื่อให้การหมุนเวียนน้ำในร่างกายเป็นปกติ
พลังชีวิต ตามศาสตร์ชี่กง มาจากอาหาร อากาศ และธรรมชาติ เมื่อเราฝึกฝนพลังแบบวิถีชี่กง เราจะสามารถแปรเปลี่ยนพลังจากธรรมชาตมาเป็นพลังของตนเอง เพื่อชดเชยกับการสูญเสียพลังไปในชีวิตประจำวัน จากการเดินทาง การทำงาน เจ็บป่วย อาหารขยะ สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พลังของเราลดน้อยลงเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว จนกระทั่ง เรามีพลังไม่พอก็เหมือนมีเงินไม่พอใช้ ทำอะไรก็ไม่ได้ ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย หากร่างกายเรามีพลังอุดตันก็เหมือนเงินจม มีแต่ก่อหนี้เพิ่มขึ้น ร่างกายสะสมโรค ยิ่งถ้าร่างกายเต็มไปด้วยพลังลบก็เปรียบเป็นหนี้เน่า ส่งผลร้ายต่อตนเอง กลายเป็นโรคเรื้อรัง เจ็บป่วยหนัก ดังนั้น การแพทย์พลังงานจึงมุ่งแก้ปัญหาจากพลังภายในตนเอง  
ทั้งนี้เพราะทุกคนล้วนมีพลังแฝงอยู่ในร่างกาย เราฝึกฝนพลังก็เปรียบเหมือนการปลุกพลังแฝงภายในร่างกายให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นำมาบำบัดโรค และชดเชยพลังที่สูญเสียไปในแต่ละวัน รวมถึงปรับการหมุนเวียนของพลังให้คืนสู่ความสมดุล เพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุข
หากผู้ใดสนใจเกี่ยวกับการฝึก “ชี่กง” ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดอาจารย์หยาง โทร 0-2637-0121  หรือ 086-3785331,www.qigongthai.com