ADS


Breaking News

พิธีปิดศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ (Press Center)

ศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (Press Center) ปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการแล้ว
        วันนี้ (29 ต.ค. ๒๕๖๐)  เวลา ๑๙.๐๐ น. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีปิดศูนย์สื่อมวลชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์สื่อมวลชน ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์
          รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีภารกิจในการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ทุกช่องทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ www.kingrama9.th เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับชมงานพระราชพิธีประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้ทุกแห่งในโลก พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานที่จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความร่วมมือจนภารกิจสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีและสมพระเกียรติ  
โอกาสเดียวกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ที่รัฐบาลจัดขึ้น ในวันที่ ๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา   ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ภาพกิจกรรมโครงการในพระราชดำริ งานประณีตศิลป์ และจิตกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการสัมผัสพร้อมเสียงบรรยาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศอีกด้วย   
          อนึ่ง จากการที่กรมประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์สื่อมวลชน ฯ ในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนมาลงทะเบียนในการใช้บัตร Day Pass ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐ รวม ๙๓๒ คน ส่วนช่างภาพที่ปฏิบัติงานประจำจุดอัฒจันทน์ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ และ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓ อัฒจันทน์ รวม ๑,๐๖๕ คน ประกอบด้วย สื่อมวลชนไทย ๙๔๕ คน และสื่อมวลชนต่างประเทศ ๑๒๐ คน

นิยะดา / เรียบเรียง