ADS


Breaking News

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป รับรางวัล "ความดีแทนคุณแผ่นดิน Best Practice Award 2017"

     พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี มอบรางวัล "ความดีแทนคุณแผ่นดิน Best Practice Award 2017" ในสาขาการบริหารและพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นการบริหารองค์กรและการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ศูนย์การค้าซึ่งส่งเสริมผู้ประกอบการ โครงการ The Platinum Empowering SMEs โรงแรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัท ให้พร้อมเติบโตรองรับการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย คุณชาญชัย  พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ  ถนนพหลโยธิน เขตสายใหม กรุงเทพมหานคร