ADS


Breaking News

PK มอบทุนให้นักศึกษา โครงการ DMC Scholarship Award 2017

มอบทุน นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) หรือ PK มอบทุนการศึกษาให้กับนายเอลียา  เอกตา และนายปิยวัฒน์ อุทิตสาร นักศึกษาที่ชนะการคัดเลือกในโครงการ  DMC Scholarship Award 2017 ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มของไทย ณ บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆนี้