ADS


Breaking News

แพลนเน็ตคอม จับมือ จี แคปปิตอล ลงนามโครงการสินเชื่อสบายใจพนักงาน

     นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ “PCA” ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภายหลังพิธีลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสบายใจ กับบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยโครงการดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานในการกู้ยืมเงิน เพื่อนำไปใช้ในสิ่งจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดร่วมกัน  อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้พนักงานได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมในระบบที่มีความเหมาะสม เป็นการเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานขององค์กร โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารแพลนเน็ตคอม เมื่อเร็วๆนี้