ADS


Breaking News

ออรัล บี ร่วมสนับสนุนแจกแปรงสีฟัน ในงาน “เดิน-วิ่ง "ฟันดีสุขภาพดี" มินิมาราธอน ครั้งที่ 4” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี

     นางสาวอรวลัญช์ ลีเผ่าพันธุ์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ออรัล บี ประจำประเทศไทย บริษัท บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  ตอกย้ำภาพผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันชั้นนำระดับโลก ล่าสุด ร่วมมือกับมูลนิธิทันตสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์ปรากรม วุฒิพงษ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิทันตสาธารณสุข กระตุ้นคนไทยให้เกิดความใส่ใจ และเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากที่ดี ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ 3 เดือน โดยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนแจกแปรงสีฟัน ออรัล บี รุ่น โปร-เด็นซ์ กัมแคร์ แบล็คที จำนวน 1,500 ด้าม ให้แก่เหล่านักวิ่งภาย  ในงาน “เดิน-วิ่ง "ฟันดีสุขภาพดี"  มินิมาราธอน ครั้งที่ 4”