ADS


Breaking News

ข้อคิดดีๆ จากเรื่องราวน่าประทับใจของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” และ “คุณทองแดง”

เรื่องราวความประทับใจของสุนัขทรงเลี้ยง คุณทองแดงของในหลวง รัชกาลที่ 9 นอกจากในด้านความฉลาดแสนรู้ ความซื่อสัตย์แล้ว เรื่องราวของ “คุณทองแดง” ยังให้ข้อคิดที่ดีสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดูแลเพื่อนรักผู้จงรักภักดีของเราอีกด้วย
  1. ความรักความเมตตา
การเลี้ยงสัตว์นั้น นับเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ เพราะผู้เลี้ยงควรให้ความรักความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัขน่ารักไปจนวันสุดท้ายของชีวิตพวกเขา
เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความรักและความเมตตาต่อสัตว์ และมี คุณๆสี่ขาอยู่หลายคุณด้วยกัน แม้ว่าคุณทองแดงจะเป็นลูกสุนัขจรจัด “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ก็ทรงพระราชทานความรักและความเมตตา และมักให้คุณๆ ตามเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยเสมอ
  1. การดูแลเอาใจใส่
สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักนั้น การให้ความรักและความเมตตาอาจไม่เพียงพอ เพราะเมื่อได้ดูแลพวกเขาแล้ว เราควรต้องดูแลเอาใจใส่พวกเขา หมั่นคอยสังเกตบุคลิก นิสัย เพราะสุนัขแต่ละตัวก็ไม่ต่างจากคนที่มีลักษณะนิสัยและความชอบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ควรคอยดูแลเมื่อเกิดความผิดปกติต่างๆ เพราะอาจมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงศึกษาและค้นในหนังสือ และพบว่า คุณทองแดงมีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์ บาเซนจิซึ่งสุนัขพันธุ์นี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายในเมืองไทยนัก โดยสุนัขพันธุ์บาเซนจิเป็นสุนัขพันธุ์โบราณ และจากการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ดังกล่าว ที่ถึงแม้จะเป็นสุนัขที่รักสันโดษ ไม่ส่งเสียงดัง ชอบความอิสระ แต่มีความฉลาดเฉลียว และรักเจ้าของเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากวิธีการที่ในหลวงทรงเลี้ยงคุณทองแดงแบบมอบอิสระให้ และไม่บังคับ
  1. การฝึกสอนเรื่องระเบียบวินัย
เมื่อสุนัขถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมของมนุษย์ได้ การฝึกสอนให้สุนัขอยู่ในระเบียบวินัย และรู้คำสั่งพื้นฐานจะช่วยได้มากในการปรับพฤติกรรมของเพื่อนรักแสนรู้ของเราให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงใส่พระราชหฤทัยต่อธรรมชาติของสุนัขพันธุ์บาเซนจิ ทำให้ทรงทราบว่าหากไม่เข้าใจในอุปนิสัยของสุนัขพันธุ์นี้ อาจทำให้สุนัขดื้อ และต้องใช้ความละมุนละม่อมในการฝีกสอน พร้อมทั้งได้สอนและแสดงให้พี่เลี้ยง ตลอดจนครูฝึกได้ทราบว่า ควรจะปฏิบัติอย่างไรอีกด้วย คุณทองแดงนับว่าเป็นสุนัขที่ฉลาดและรู้ภาษามาก ไม่ว่าจะรับสั่งกับคุณทองแดงอย่างไร ก็จะรู้เรื่องและสามารถทำตามได้เป็นอย่างดี
ดังจะเห็นได้ว่าคุณทองแดงปฏิบัติหน้าที่เป็นเสมือนองครักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้อย่างเคร่งครัดมาก และเมื่อมีผู้มาเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 คุณทองแดงจะหมอบเฝ้าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนัก แต่นั่งด้วยกิริยาสำรวม และไม่ขยับเขยื้อนไปไหน จนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จะทรงเสร็จภารกิจ หรือแม้กระทั่งความแสนรู้ว่าเมื่อใดที่ต้องตามเสด็จ คุณทองแดงจะคอยวิ่งนำหน้าเสมือนเป็นผู้ช่วยลาดตระเวนให้ก่อนเสมอ
และนี่เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจและข้อคิดดีๆสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่จะนำไปปรับใช้ เพื่อดูแลเพื่อนสี่ขาของเราให้ดีที่สุด และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งผู้เลี้ยง สัตว์เลี้ยง และสังคมโดยรอบ
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงจาก:
raorakprajaoyuhua.com/bio/pet.htm

welovethaiking.com