ADS


Breaking News

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุน “โครงการก้าวคนละก้าว”

     อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  กลุ่มบริษัท     คิง เพาเวอร์ มอบเงิน จำนวน 24,000,000 บาท แก่ คุณอาทิวราห์ คงมาลัย - ตูน บอดี้สแลม (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อสนับสนุน “โครงการก้าวคนละก้าว” จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเส้นทางจาก อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถึงอำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร  นับเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้ “KING POWER THAI POWER พลังคนไทย” ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสาธารณสุข โดยมี พลตรี พีระพล ปกป้อง  (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมด้วย ณ ห้อง Press Room ชั้น 1 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ