ADS


Breaking News

“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” 6-26 พ.ย.นี้

เตรียมยกขบวนสินค้าเกษตรคุณภาพ เกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรไทยทั่วประเทศ มาจำหน่ายหวังกระตุ้นผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าคุณภาพ  และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร
วันนี้ (31 ตุลาคม 2560 ) นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมด้วยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้มอบหมาย ให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการจัดงานตลาดนัดสินค้าชุมชน บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม มาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี รวมจัดมาแล้วทั้งสิ้น 35 ครั้ง ผลปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากจะมีแหล่งจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตให้กับผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคแล้ว ที่สำคัญยังเป็นตลาดชุมชนสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนเกษตรกร ได้มาจำหน่าย สินค้า เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน รวมทั้งเป็นตลาดต้นแบบสำหรับการขยายผลสู่ตลาดนัดชุมชน 4.0 ตลาดประชารัฐ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและขยายผลทั่วประเทศ เมื่อกลางเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา และในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า  “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ระหว่างวันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน 2560
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานตลาด คลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ซึ่งจะมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในงานกว่า 150 บูท  มีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้าราว 300 ร้านค้า หมุนเวียนตลอด 3 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แนะนำสินค้า เกษตรคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP หรือเกษตรปลอดภัย ซึ่งใช้สัญลักษณ์ Q, สินค้าอินทรีย์ หรือออร์แกรนิคไทยแลนด์, สินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI , สินค้าแปรรูปที่นำมา จำหน่ายก็เป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ Q หรืออินทรีย์ หรือผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP/HACCP, สินค้าคุณภาพ มาตรฐานจากแปลงใหญ่, จากโครงการข้าวครบวงจร Young Smart Farmer, จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งจาก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายในตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยมครั้งนี้  จะมีความหลากหลาย ทั้งสัตว์น้ำสวยงาม พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ สวนถาด ผัก ผลไม้ ข้าว ข้าวสี ผ้าไหม-ผ้าฝ้าย ปศุสัตว์ ประมง ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์นมจากสหกรณ์โคนม ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ส้มโอทับทิมสยาม GI จ.นครศรีธรรมราช, ส้มสายน้ำผึ้งที่ได้รับมาตรฐาน GAP ที่ปลูกในพื้นที่อุดมไปด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ  อ.ฝาง, ผลิตภัณฑ์เห็ดโคน-เห็ดเผาะในน้ำเกลือ, ไข่มดแดงกระป๋อง, ทุเรียนหลงลับแล ตลอดจนสินค้าเกษตรนวัตกรรม ต่างๆ  เช่น ปลาเค็มอบโอโซน ซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการผลิตและบรรจุด้วยระบบสุญญากาศ, น้ำมันรำข้าวเพื่อ สุขภาพ,  มะนาวผง, เครื่องสำอางทั้งสบู่, ครีม , เซรั่มจากสินค้าเกษตร เช่น ข้าว, หัวหอม,  มังคุด, มาร์กหน้าจากใยไหม  ในงานนี้ท่านจะได้พบกับสินค้าใหม่ที่จะเปิดตัววางจำหน่ายในงานนี้เป็นครั้งแรก เช่น ข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อสุขภาพจากกรมการข้าว มีน้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยเบาหวาน ปลาซิว สมพงษ์ ซึ่งเป็นปลาสวยงามที่สูญพันธุ์ไปจากไทยแล้วกว่า 30 ปี และไทยประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ขึ้นมาได้ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับปลากัดซึ่งเป็นปลาประจำชาติ เช่น แสตมป์, แก้วน้ำ, ผ้าพันคอ, ถุงผ้า
นอกจากนี้แล้วยัง มีร้านอาหาร หมุนเวียนจำหน่ายกว่า 90 ร้าน และมี Food Truck ด้วย โดยเป็นร้านอาหารชื่อดัง รวมทั้ง Q Restaurant ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งใช้วัตถุดิบปลอดภัยและสะอาด มีสุขอนามัย สินค้าจำหน่ายทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 9 โซน ได้แก่  1.โซน Young Smart Farmer และแปลงใหญ่   2.โซน GAP และ Organic 3.โซน Q Food Court 4.โซนผู้ประกอบการ 4.0  5.โซน Show Case 6.โซนนวัตกรรม  7.โซนไม้ดอกไม้ประดับและเครือข่าย 8.โซนหม่อนไหม แปลงใหญ่ และ 9.โซนข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร
รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า นอกจากการจำหน่ายสินค้าแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวัน ทั้งกิจกรรม ฝึกอาชีพในด้านเกษตร-หัตถกรรม-การทำอาหาร-อาชีพเสริมโดยใช้วัตถุดิบหรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมฝึกทำบัญชีผ่าน Smart Phone กิจกรรมการประกวดสัตว์น้ำสวยงามผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมสาธิตระบบนวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตร : ผู้ซื้อพบผู้ขายออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งมีทุกวัน เป็นต้น
“นับเป็นโอกาสดี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 และพร้อมจะนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี ทั้งผัก ผลไม้ เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมถึงสินค้าแปรรูป จากวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ และเกษตรแปลงใหญ่ มาน าเสนอตลอดระยะเวลาในเดือนพฤศจิกายนนี้ ภายใต้ชื่อ  “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ระหว่างวันที่ 6–26 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณเลียบคลองผดุง กรุงเกษม จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพดีของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพเป็นของขวัญปีใหม่  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
เครดิต รูปภาพ thainews.prd.go.th