ADS


Breaking News

KGI จัดโครงการ “สานฝันปั่นจักรยานไปโรงเรียนปี 3” มอบจักรยานให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 1,150 คันทั่วประเทศ

     KGI เดินหน้าจัดกิจกรรมโครงการสานฝันปั่นจักรยานไปโรงเรียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ส่งน้ำใจให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการมอบจักรยาน จำนวน 1,150 คันทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจน บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส
ดร. จื้อหง หลิน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI เผยถึงโครงการสานฝันปั่นจักรยานไปโรงเรียน ว่า เป็นการสานต่อความสำเร็จของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องสมุด มอบทุนการศึกษา มอบคอมพิวเตอร์และมอบจักรยาน ในปีนี้ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าการมอบจักรยานยังคงเป็นการสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา ได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน รวมถึงช่วยลดภาระของผู้ปกครอง
“สำหรับกิจกรรม CSR สานฝันปั่นจักรยานไปโรงเรียนที่ทาง KGI จัดขึ้นนั้น เพื่อต้องการมอบจักรยานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ให้สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น เราจึงมองเห็นความสำคัญของโครงการนี้และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า KGI จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน และมีโอกาสได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมอื่นๆ ต่อไป" ดร. จื้อ-หง หลิน กล่าว
โดยปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการสานฝันปั่นจักรยานไปโรงเรียนเป็นปีที่ 3 โดยมอบให้เด็กนักเรียนอายุระหว่าง 8 – 15 ปี คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนโอกาส โดยต้องได้รับการคัดเลือกจากคุณครูในแต่ละโรงเรียน นักเรียนที่ได้รับจักรยานต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ในปีนี้บริษัทฯ ได้มอบจักรยานจำนวนทั้งสิ้น 1,150 คัน โดยมอบให้ 9 จังหวัดตามสาขาทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดสงขลา, จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย