ADS


Breaking News

เชิญสัมผัสของดี “4 จังหวัดอัศจรรย์” พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ณ ใจกลางกรุงเทพฯ ในกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ-จีน

     กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี) เตรียมจัดกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ-จีน ในแนวคิด 4 จังหวัดอัศจรรย์” หรือ “Journey to the Fantastic Four” หวังสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อดึงดูดให้เดินทางมาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดมากขึ้น ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560
นายชัยรัตน์ จงก้องเกียรติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยที่มีความผสมผสานกันทั้งเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรและวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่เรียบง่าย มีประเพณีและวัฒนธรรมรวมทั้งอาหารการกินที่ผสมผสานทั้งอิทธิพลของไทย รามัญและจีน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเยือนเป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวมักเดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะเชื่อมโยงกันในกลุ่มจังหวัด ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมเยือนพื้นที่กลุ่มจังหวัดจำนวนกว่า 15.24 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มจังหวัดกว่า 27,300 ล้านบาท (ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) นอกเหนือจากการมีสถานที่ท่องเที่ยวงดงามน่าประทับใจแล้ว สินค้าของฝากของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี) โดยจังหวัดปทุมธานีจึงเตรียมจัดกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ-จีน ภายใต้โครงการ นวัตกรรมทางวัฒนธรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดมากขึ้นยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มจังหวัด ทำให้ภาคการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเติบโตและเกิดความยั่งยืน
     “กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ-จีน ในครั้งนี้ จัดขึ้นในแนวคิด “4 จังหวัดอัศจรรย์” หรือ “Journey to the Fantastic Four” เป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวที่นำเสนอของดี 4 จังหวัด ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้สัมผัส ณ กลางใจเมือง ในรูปแบบทันสมัยและแปลกใหม่ที่ผู้เข้าชมงานจะต้องอัศจรรย์ใจ โดยภายในงานจะนำเสนอ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Fantastic Four Performance แสดงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความเป็นมาที่น่าสนใจ Fantastic Four Food Display นำเสนออาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลรามัญ จีน ไทย และพิเศษด้วยการจัดแสดงอาหารโดยฝีมือของ Food Designer ผู้เชี่ยวชาญ คุณลี พิจิกา โรจน์ศตพงศ์ Fantastic Four Travel Destinations แนะนำแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว ที่แบ่งตามความสนใจของกลุ่มที่มีความชอบแตกต่างกัน เช่น เส้นทางนักปั่นท่องเที่ยววิถีชุมชน เส้นทางแสนอร่อยสำหรับนักชิม เส้นทางท่องเที่ยวชิล ๆ เก๋ ๆ สำหรับนักเซลฟี่ตัวยง ฯลฯ และ Fantastic Four Shopping นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่คัดเลือกมาแล้วว่าเป็นของที่ขึ้นชื่อในแต่ละท้องถิ่น รวมกันไว้ในที่เดียว” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว