ADS


Breaking News

ยิปรอคคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ย้ำภาพผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ภาพข่าวบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) นำโดย อภิรักษ์ ชัยศิริพาณิชย์ (ซ้าย) ผู้จัดการโรงงานแหลมฉบัง ย้ำสถานะผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ วัฒนธรรมสีเขียว จาก ประกอบ วิวิธจินดา (ขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

     กรุงเทพฯ 11 ตุลาคม 2560 - บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยิปซัมรายแรกในประเทศไทยและนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ ยิปรอค ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ โรงงานยิปรอค แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของยิปรอค งานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum จัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

     หลักเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ พิจารณาจากการส่งเสริมขององค์กรให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งเกิดการบ่มเพาะเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด ยิปรอคมีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ทั้งการเติบโตทางธุรกิจ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยหนึ่งในโครงการที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้คือ “โครงการรีไซเคิลแหลมฉบัง” ซึ่งเป็นโครงการระดับชุมชนที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของยิปรอคกับชุมชนนิคมแหลมฉบัง ในการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการรีไซเคิล ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกปูพื้นยิปซัมมิกซ์ ซึ่งถือเป็นการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

     มร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของพนักงานยิปรอคทุกคน ผมขอขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้คัดเลือกบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มเป็นผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เนื่องจากเรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกต่อสังคม โดยได้พัฒนาโซลูชั่นส์และนวัตกรรมการก่อสร้างชั้นเลิศทั้งสำหรับช่างมืออาชีพและผู้บริโภคทั่วไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาคารที่สร้างขึ้นจะมีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ และมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม อีกทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดการเกิดมลพิษ เพื่อช่วยเยียวยาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ผ่านแนวคิดยิปรอค Gyproc 3G  ได้แก่ Green Products คือการใช้วัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Green Solutions  การนำเสนอระบบการก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และ Green Manufacturing เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีเขียวอย่างแท้จริง”  

กรุณาดูข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.gyproc.co.th/ หรือ https://www.facebook.com/GyprocTH

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
     บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

     ปัจจุบันมีโรงงานการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มนำเสนอสินค้าและการบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชั่นส์ในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
           
เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain )
     บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป

แซง-โกแบ็ง มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 170,000 คน ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยธุรกิจยิปซัมของแซง-โกแบ็ง ซึ่งมีการดำเนินงานมานานกว่า 350 ปีใน 130 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานในหน่วยงานถึง 13,000 คน ฐานการดำเนินงานระดับโลกนี้แสดงให้เห็นว่า แซง-โกแบ็ง สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ และนำเสนอโซลูชั่นส์การก่อสร้างที่ยั่งยืนและเหมาะสมสำหรับตลาดในประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี